Duże zamieszanie wprowadziła informacja Ministerstwa Finansów, że zasiłek pielęgnacyjny (153 zł) wlicza się do dochodu dziecka, co uniemożliwia wielu rodzicom skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.

Posłowie postanowili to zmienić, nie zdążyli jednak przed 30 kwietnia, do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2017 rok. Co powinni zrobić opiekunowie?

W Sejmie procedowana jest dopiero poprawka do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta polega na dopisaniu zasiłku pielęgnacyjnego do alimentów tam, gdzie mowa jest w ustawie o dochodach, których nie wlicza się do dochodu podopiecznego, by opiekun mógł skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Projekt przewiduje, że zasiłku pielęgnacyjnego podopiecznego nie będzie się wliczać do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. Zmiana – o ile zostanie uchwalona – dotyczy więc także rozliczenia PIT za 2017 rok.

Korekta po ustawie
Jak więc mają postępować opiekunowie, którzy już się rozliczyli, nie uwzględniając w PIT ulgi rehabilitacyjnej? Czy mogą, gdy nowelizacja ustawy wejdzie w życie, złożyć korektę za 2017 rok, by tę ulgę uwzględnić? Jeśli tak, to w jakim terminie można składać korektę PIT?

Zapytaliśmy o sprawę Ministerstwo Finansów. Poniżej odpowiedź:

„W przypadku wejścia w życie przepisów w brzmieniu przedstawionym w Sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2292), podatnicy uprawnieni do ich skorzystania, którzy złożyli już zeznanie podatkowe za 2017 r., będą mogli złożyć jego korektę.

Jeżeli w wyniku zastosowania projektowanych rozwiązań wystąpi nadpłata podatku, podatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Zgodnie z art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (co do zasady 5 lat)”.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive