Program "Młodzi na rynku pracy"


MPiPS rozpoczęło Program „Młodzi na rynku pracy”, który jest pakietem działań inicjowanych bezpośrednio przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także podejmowanych wspólnie z instytucjami rynku pracy, w celu szeroko zakrojonego wsparcia osób młodych w wejściu na rynek pracy.

Czytaj więcej...

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza IX edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Czytaj więcej...

Kibicować aktywnie

Często obecność niepełnosprawnych kibiców na imprezie sportowej budzi zdziwienie lub niedowierzanie. Czy niepełnosprawność sprawia, że człowiek staje się mniej wartosciowym kibicem?

Czytaj więcej...

Program "Aktywny samorząd"


Program „Aktywny samorząd" przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych samorządom powiatowym. Program ten umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

"Stop trudnościom" - w Kartuzach PUP organizuje szkolenia

Jesteś osobą niepełnosprawną i masz trudności w znalezieniu pracy? Weź udział w projekcie "Stop trudnościom, czyli skuteczny trening osobistych predyspozycji" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach. Uczestnicy poznają tajniki poruszania się po rynku pracy, przejdą kurs obsługi komputera oraz szkolenie zawodowe. Podsumowaniem treningu będzie staż w przedsiębiorstwach na terenie powiatu kartuskiego.

Czytaj więcej...

List Pełnomocnika

Z dniem 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. 

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive