Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej


Możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej dla niepełnosprawnych przewiduje ustawa o pomocy społecznej, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Określa ona, że jeden pracownik socjalny może zajmować się maksymalnie 50 osobami lub rodzinami.

Czytaj więcej...

Prace nad prawnym uznaniem głuchoślepoty


7 lat temu Parlament Europejski uchwalił Deklarację Praw Osób Głuchoniewidomych. Zalecono państwom członkowskim UE, aby uznały prawnie głuchoślepotę jako rodzaj niepełnosprawności. Zrobiło to już wiele krajów, z kolei Polska nadal nie daje tego prawa osobom głuchoniewidomym.

Czytaj więcej...

Niewidomy wyborca będzie mógł zagłosować brajlem

Osoby niepełnosprawne będą mogły wybierać szefów gmin, parlamentarzystów i prezydenta w głosowaniu korespondencyjnym lub z pomocą pełnomocnika. Niewidomi będą mogli głosować przy użyciu Braille'owskich nakładek na karty do głosowania.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive