Prace nad prawnym uznaniem głuchoślepoty


7 lat temu Parlament Europejski uchwalił Deklarację Praw Osób Głuchoniewidomych. Zalecono państwom członkowskim UE, aby uznały prawnie głuchoślepotę jako rodzaj niepełnosprawności. Zrobiło to już wiele krajów, z kolei Polska nadal nie daje tego prawa osobom głuchoniewidomym.

Czytaj więcej...

Niewidomy wyborca będzie mógł zagłosować brajlem

Osoby niepełnosprawne będą mogły wybierać szefów gmin, parlamentarzystów i prezydenta w głosowaniu korespondencyjnym lub z pomocą pełnomocnika. Niewidomi będą mogli głosować przy użyciu Braille'owskich nakładek na karty do głosowania.

Czytaj więcej...

Apel o "Komputer dla Homera"

Polski Związek Niewidomych apeluje w sprawie pozbawienia możliwości zakupu sprzętu pozwalającego uczyć się, pracować i funkcjonować na co dzień osobom niewidomym i słabowidzącym. Prosimy o wsparcie.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive