250 mln zł na rehabilitację niepełnosprawnych


Ograniczenie pomocy dla emerytów, którzy pracują, pozwoli zaoszczędzić 200 mln zł. Dodatkowe środki na rehabilitację zostaną przekazane m.in. samorządom. Czy PFRON odczuł już finansowe skutki nowelizacji ustawy o rehabilitacji?

Czytaj więcej...

Niewidomy wyborca będzie mógł zagłosować brajlem

Osoby niepełnosprawne będą mogły wybierać szefów gmin, parlamentarzystów i prezydenta w głosowaniu korespondencyjnym lub z pomocą pełnomocnika. Niewidomi będą mogli głosować przy użyciu Braille'owskich nakładek na karty do głosowania.

Czytaj więcej...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej


Możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej dla niepełnosprawnych przewiduje ustawa o pomocy społecznej, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Określa ona, że jeden pracownik socjalny może zajmować się maksymalnie 50 osobami lub rodzinami.

Czytaj więcej...

Prace nad prawnym uznaniem głuchoślepoty


7 lat temu Parlament Europejski uchwalił Deklarację Praw Osób Głuchoniewidomych. Zalecono państwom członkowskim UE, aby uznały prawnie głuchoślepotę jako rodzaj niepełnosprawności. Zrobiło to już wiele krajów, z kolei Polska nadal nie daje tego prawa osobom głuchoniewidomym.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive