Rusza rządowy program antydyskryminacyjny - równe traktowanie


Rusza projekt "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", który zakłada stworzenie spójnego i skutecznego systemu przeciwdziałania dyskryminacji na wszystkich poziomach administracji rządowej. Projekt ten został zainaugurowany w Warszawie. Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej...

Koniec prac nad wprowadzeniem głosowania korespondencyjnego

Sejm odrzucił w czwartkowym głosowaniu senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wyborczego, która wprowadza m.in. możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Ustawa trafi teraz do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Czytaj więcej...

Działalność PFRON-u przedłużona do 2015 rokuPFRON do 2015 roku będzie najprawdopodobniej funkcjonował w obecnej formule. 54 posłów różnych partii, czyli wszyscy obecni na posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny, zgodnie zagłosowało 28 czerwca za przyjęciem w pierwszym czytaniu do dalszych prac Ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Czytaj więcej...

Coraz mniej firm z ulgami na PFRON


Firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, tracą swoich klientów. Od początku tego roku współpraca z większością z nich nie daje kontrahentom prawa do obniżki wpłat na PFRON. Jest to efektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych"Recykling szansą na przełamanie bierności" – przekonują twórcy projektu dla osób niepełnosprawnych z okolic Łasina. Dzięki pracy przy utylizacji sprzętu komputerowego niepełnosprawni nie tylko zdobywają nowe umiejętności, ale przede wszystkim czują się potrzebni.

Czytaj więcej...

Język migowy w urzędzie


Osoby niesłyszące, głuchonieme i głucho-niewidome będąc w urzędzie państwowym lub samorządowym będą mogły skorzystać z tłumacza-przewodnika, wybranego z rejestru prowadzonego przez wojewodę. Tak brzmi projekt ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive