Wręczenie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami

29 listopada w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmianie uległy zasady zarówno przyznawania jaki i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Czytaj więcej...

Będą zmiany refundacji wyrobów medycznych?

Nakłady ponoszone przez NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły w ciągu siedmiu lat o 60 proc., podczas gdy koszty świadczeń finansowanych przez Fundusz o 25 proc. – podała w czwartek Najwyższa Izba Kontroli (NIK), wskazując, że NFZ brakowało narzędzi negocjowania cen takich wyrobów.

Czytaj więcej...

Więcej pieniędzy w budżecie PFRON jeszcze w tym roku

 

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zmianie w planie finansowym Funduszu jeszcze na ten, 2017 rok, polegającej na zwiększeniu przychodów.

Czytaj więcej...

Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi takie zmiany zakłada uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Konstytucja Biznesu ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

Wiceszef Ministerstwa Rozwoju Mariusz Haładyj twierdzi, że Konstytucja Biznesu bardzo wzmocni klimat klimat proprzedsiębiorczy w Polsce. Wzrost działalności inwestycyjnej, przedsiębiorczości i dobrobytu Polaków - takie są cele Konstytucji Biznesu, mówi PAP o pakiecie pięciu projektów przyjętym przez rząd.

Czytaj więcej...

Wyższe standardy w placówkach opieki

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej...

Choinka dla dzieci niewidomych

Polski Związek Niewidomych w Słupsku organizuje " Choinkę " dn. 9 grudnia 2017,dla dzieci niewidomych i słabo widzących.Takie wydarzenie jest połączone z konkursami i zabawą i odbywa się co roku.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia

Zapraszam wszystkich rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych na spotkanie grupy wsparcia w dniu 05.12.2017r.  godz. 16:30 do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku ul. Niedziałkowskiego 6.

Czytaj więcej...

Pracodawcy nie chcą zniesienia limitu składek

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy likwidacji tzw. 30-krotności o-zusowania, co oznaczać będzie objęcie składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pełnego wynagrodzenia jako podstawy wymiaru.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive