Posiłek w szkole i w domu

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Dodatek pielęgnacyjny nie będzie wyłączony z kryterium dochodowego

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zadecydowała na posiedzeniu 19 września 2018 r. o niepodejmowaniu prac nad petycją żądającą inicjatywy ustawodawczej, która wyłączy dodatek pielęgnacyjny z dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Seniorzy chcą być aktywni

Z roku na rok przybywa w Polsce osób starszych. To naturalna konsekwencja tego, że znacznie wydłużyła się w ostatnich latach średnia długość życia.

Czytaj więcej...

500+ niezagrożone przez podwyżkę płacy minimalnej

Mimo wielokrotnych wyjaśnień Ministerstwa Rodziny wskazujących, że podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku nie wpływa na wydane dziś decyzje 500+ ani na prawo do świadczenia w kolejnych okresach świadczeniowych 2018-2019 oraz 2019 - 2020, w mediach wciąż pojawiają się nieprawdziwe informacje.

Czytaj więcej...

Kolejny numer Kwartalnika

Szanowni Czytelnicy, Kolejny numer Kwartalnika oferuje pełną i bogatą w treści paletę dotych­czasowych kierunków rozważań dotyczących wsparcia osób z niepełnospraw­nościami.

Czytaj więcej...

Pomoc poza domem

Środowiskowe domy samopomocy to cenne wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale też pomoc dla ich opiekunów.Wsparcie osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów polityki rodzinnej obecnego rządu, która ukierunkowana jest także na rodziny będące w trudnej sytuacji i wspiera grupy wymagające szczególnej ochrony.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive