litera „P” wraca do orzeczeń

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła we wtorek, 11 września 2018 r., podczas pierwszego czytania ustawy poprawkę dotyczącą wpisywania do orzeczenia symbolu niepełnosprawności. Ma ona realizować niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Nowa metoda regeneracji włókien nerwowych

Neurobiolodzy z kalifornijskiego Uniwersytetu medycznego w Los Angeles (UCLA), Uniwersytetu Harvarda oraz szwajcarskiego państwowego instytutu technologii opracowali terapię, która pozwala na ponowny odrost aksonów po całkowitym zerwaniu rdzenia kręgowego.

Czytaj więcej...

O osobach starszych w Seulu

W dniach 5 i 6 września br. Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu wzięła udział w trzeciej Konferencji ASEM dotyczącej starzenia się i praw osób starszych, która została zorganizowana w Seulu przez Narodową Komisję Praw Człowieka Republiki Korei oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Korei.

Czytaj więcej...

Etat wciąż daleko

Otwarty rynek pracy w Europie, starzenie się społeczeństwa, konflikty zbrojne, nierównowaga demograficzna i stan budżetu państw – to czynniki, które zmuszają rządy do aktywizacji zawodowej osób pozostających długo bez pracy, kobiet z przerwą zawodową w życiorysie, osób starszych i wreszcie... osób z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej...

Kolejny spadek bezrobocia

W sierpniu br. stopa bezrobocia wg szacunków Ministerstwa Rodziny wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive