Niższy ZUS dla początkujących firm

Cztery propozycje na różnym etapie legislacyjnym – tak wygląda stan prac nad zmianami dotyczącymi ulg dla przedsiębiorców w opłacaniu składek ZUS. Poszczególne rozwiązania wyjaśnia i ocenia główny ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

Czytaj więcej...

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, dotyczącymi waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, MRPiPS wyjaśnia: Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS.

Czytaj więcej...

Od szkolenia do zatrudnienia

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły rekrutację do dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Całkowicie nieodpłatne wsparcie w 250 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK” zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych na spotkanie grupy wsparcia w dniu 07.11.2017r. godz. 16,30 do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku ul. Niedziałkowskiego 6. 

Czytaj więcej...

Nowe wzory deklaracji PIT - do rozliczeń za 2017 r.

Resort finansów przygotował rozporządzenie, które określa nowe wzory zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz wzory ich załączników (PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG).

Czytaj więcej...

System orzekania o niepełnosprawności potrzebuje zmian

Obowiązujący w Polsce system orzekania o niepełnosprawności jest wadliwy i wymaga zmian - mówili specjaliści podczas Zachodniopomorskiego Konwentu Regionalnego przygotowującego do III Ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive