Studencie pilnuj terminu, bo stracisz rentę

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni przynieść do ZUS zaświadczenie o tym, że nadal się uczą oraz złożyć wniosek o kontynuowanie wypłaty.

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa w 92% gmin

Prawie 1,4 mln osób może skorzystać z  pomocy żywnościowej. Potrzebujący dostaną paczki o łącznej wartości 354,5 mln zł. O szczegółach i zmianach wprowadzonych w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Czytaj więcej...

Dowóz do lokali wyborczych

Koordynatorem akcji jest Urząd Miejski w Słupsku wraz z partnerami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Warsztatem Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Czytaj więcej...

Zmiany w 3 rozporządzeniach do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Polska liderem w walce z nierównościami społecznymi

Polska zajęła wysokie 30. miejsce w pierwszym Indeksie Kapitału Ludzkiego opracowanym przez Bank Światowy. Co więcej, raport międzynarodowych ekspertów z Oxfam wskazuje, że nasz kraj zajmuje dzisiaj pierwsze miejsce w świecie w wydatkach na walkę z nierównościami społecznymi.

Czytaj więcej...

Innowacyjna endoproteza ramienia

Innowacyjną endoprotezę ramienia OVO amerykańskiej firmy Arthrosurface wszczepiono we wtorek, młodemu, niewidomemu od urodzenia pacjentowi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Był to pierwszy w Polsce, a drugi w Europie przypadek zastosowania tego implantu.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive