Posiłek w szkole i w domu

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Umieszczanie symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P" w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj więcej...

Seniorzy chcą być aktywni

Z roku na rok przybywa w Polsce osób starszych. To naturalna konsekwencja tego, że znacznie wydłużyła się w ostatnich latach średnia długość życia.

Czytaj więcej...

Po wakacjach rekordowo niskie bezrobocie

Pod koniec września br. w Polsce zarejestrowanych było 948,9 tys. bezrobotnych. Dla porównania, w tym samym okresie w 2017 r. było ich 1,2 mln. – To absolutny rekord.

Czytaj więcej...

Kolejny numer Kwartalnika

Szanowni Czytelnicy, Kolejny numer Kwartalnika oferuje pełną i bogatą w treści paletę dotych­czasowych kierunków rozważań dotyczących wsparcia osób z niepełnospraw­nościami.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive