Zmiany w uldze rehabilitacyjnej 2017/2018

To już pewne. W uldze rehabilitacyjnej zaszły ogromne i pozytywne zmiany. Chodzi o możliwość odliczenia wydatków na psa asystenta, używanie samochodu oraz podniesienie kwoty dochodu jaką może osiągnąć osoba niepełnosprawna.

Czytaj więcej...

Wręczenie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami

29 listopada w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmianie uległy zasady zarówno przyznawania jaki i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Czytaj więcej...

Reforma orzecznictwa

Trwają prace zespołu, który ma zreformować system orzekania o niepełnosprawności. Niedawno zakończył się kolejny etap. Do redakcji portalu www.niepelnosprawni.pl trafia mnóstwo pytań Czytelników o nowy system orzekania, redakcja odpowiedziała.

Czytaj więcej...

Będą zmiany refundacji wyrobów medycznych?

Nakłady ponoszone przez NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły w ciągu siedmiu lat o 60 proc., podczas gdy koszty świadczeń finansowanych przez Fundusz o 25 proc. – podała w czwartek Najwyższa Izba Kontroli (NIK), wskazując, że NFZ brakowało narzędzi negocjowania cen takich wyrobów.

Czytaj więcej...

Zniesienie limitu składek na ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Trwają prace w Senacie nad uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, znoszącą górny limitu przychodu, powyżej którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Czytaj więcej...

Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi takie zmiany zakłada uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Wyższe standardy w placówkach opieki

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej...

Płaca minimalna i urlop wypoczynkowy

Od 2017 roku pracownicy zyskali prawo do wyższej płacy minimalnej (niezależnie od stażu pracy), a ci zatrudnieni na zleceniu - do minimalnej stawki godzinowej. Zmieniły się też zasady wydawania świadectw pracy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia

Zapraszam wszystkich rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych na spotkanie grupy wsparcia w dniu 05.12.2017r.  godz. 16:30 do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku ul. Niedziałkowskiego 6.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive