Etat wciąż daleko

Otwarty rynek pracy w Europie, starzenie się społeczeństwa, konflikty zbrojne, nierównowaga demograficzna i stan budżetu państw – to czynniki, które zmuszają rządy do aktywizacji zawodowej osób pozostających długo bez pracy, kobiet z przerwą zawodową w życiorysie, osób starszych i wreszcie... osób z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej...

Kolejny spadek bezrobocia

W sierpniu br. stopa bezrobocia wg szacunków Ministerstwa Rodziny wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

Czytaj więcej...

Nowa metoda regeneracji włókien nerwowych

Neurobiolodzy z kalifornijskiego Uniwersytetu medycznego w Los Angeles (UCLA), Uniwersytetu Harvarda oraz szwajcarskiego państwowego instytutu technologii opracowali terapię, która pozwala na ponowny odrost aksonów po całkowitym zerwaniu rdzenia kręgowego.

Czytaj więcej...

Sztuczna inteligencja pomogła zatrzymać raka z przerzutami

Opracowany w Singapurze system sztucznej inteligencji pomógł pacjentowi z zaawansowanym rakiem prostaty w powrocie do normalnego życia. Program, który dobiera optymalne dawki leków w terapiach łączących różne środki, ma znaleźć zastosowanie również w leczeniu innych chorób.

Czytaj więcej...

Renty socjalne z wyrównaniem

Z dniem 1 września wejdzie w życie ustawa podwyższająca rentę socjalną.W maju tego roku parlament uchwalił jednogłośnie ustawę podwyższającą rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Czytaj więcej...

Refundacja leku na SMA priorytetem Ministerstwa Zdrowia

Ostatni rok był milowym krokiem, jeżeli chodzi o postępowanie i prowadzenie pacjentów z SMA. Zapewniam, że kwestia dostępności do procedur, które są obecne w innych krajach, jest dla nas kwestią priorytetową –mówiła Minister Józefa Szczurek-Żelazko podczas debaty eksperckiej na konferencji „Weekend ze SMA-kiem”, organizowanej przez Fundację SMA.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive