niepełnosprawni

 • Rezygnacja w całości z przepisów zobowiązujących powiatowe urzędy pracy do ustalania profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

 • Różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce są jedne z najniższych w UE. Dobra sytuacja gospodarcza, spadek poziomu bezrobocia wśród kobiet oraz wzrost zatrudnienia kobiet pracujących na pełen etat – to jedne z głównych przyczyn zmniejszającej się luki płacowej pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w Polsce.

 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania go wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Spod jej ochrony wyjęci są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług.
 • DARPA (amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) pracuje nad stworzeniem protezy dla osób po amputacjach rąk, która pozwoli im znowu doświadczyć zmysłu dotyku. DARPA współpracuje w tym projekcie z licznymi uniwersytetami i laboratoriami.

 • Wprowadzenie dofinansowania w wysokości 75 proc. kosztów dostosowania lub nabycia samochodu – taki pomysł przedstawili członkowie Zespołu Parlamentarnego ds. Osób Niepełnosprawnych podczas ostatniego posiedzenia zespołu 24 października. Wtedy odbyła się prezentacja projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

 • Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbiety Kruk o rozważenie zniesienia opłat dla osób niewidomych i niesłyszących w projekcie ustawy o składce audiowizualnej skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 • Możliwość zgłoszenia skargi na Polskę do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych przy ONZ – taką możliwość przewiduje protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W Polsce on jednak nie działa, mimo ratyfikowania Konwencji. Rzecz w tym, że protokół nie jest obowiązkowy.
 • Czy dochód z pracy będzie brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenie uzupełniające? Czy można się o nie starać z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności? Czy to zawsze będzie pełna kwota, czyli 500 zł? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnością.

 • Należy z całą mocą podkreślić, że reforma orzecznictwa, nad którą kończymy właśnie prace, dotyczy tylko i wyłącznie rozwiązań na przyszłość! – mówiła w wywiadzie udzielonym dziennikowi Fakt prezes ZUS, profesor Gertruda Uscińska.

 • Prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Wtedy rząd zakończy prace nad budżetem na kolejny rok.
 • Wiele osób obawia się, że wnioskując o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych, stracą rentę. Miałoby się tak stać dlatego, że lekarz orzecznik ZUS wzruszy przy okazji posiadane już orzeczenie o niezdolności do pracy. ZUS nie potwierdza tych informacji.

 • Od 1 września br. powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności powinny przyjmować wnioski o wydawanie nowych wzorów legitymacji osobom z niepełnosprawnością. Wystawienie dokumentu jest darmowe, jedynie jego duplikat kosztuje 15 zł.

 • "Różne potrzeby, równe standardy. Usługi publiczne dostępne dla wszystkich" – to temat konferencji, jaka odbyła się 28 września z udziałem m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza oraz p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Doroty Habich.

 • Obecne przepisy dotyczące czasu pracy wydają się być w miarę zrównoważone. Niestety przepisy te są niezwykle skomplikowane, nieprecyzyjne, nierzadko wewnętrznie sprzeczne, co powoduje wiele wątpliwości w praktyce ich stosowania.

 • W imieniu Stowarzyszenia  Przyjaciół Niepełnosprawnych  „Dajmy  Im  Radość” serdecznie zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością na szkolenie pt. “Nie jestem bezradna/y wobec agresji i autoagresji mojego dziecka”.
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w PFRON, usunięto funkcję „autouzupełniania” pola login i hasło w oknie logowania do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji On-line.

 • Zachęcamy Państwa do korzystania z darmowej wypożyczalni rowerów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, która funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.


 • Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na debatę Jana Nowaka-Jeziorańskiego „O dyskryminacji”.

 • Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby, jeżeli zajmie ona to samo stanowisko, co jej poprzednik. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu nowo zatrudnionego.
 • Nowy system emerytalny ma zasadniczo różnić się od OFE. Będzie to system dobrowolny, prywatny. OFE były system obowiązkowym, jak się później okazało częścią systemu ubezpieczeń społecznych i systemem publicznym. Uczestnicy nie mogli wybrać produktu, strategii inwestycyjnej.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive