pracodawcy

 • W sierpniu br. stopa bezrobocia wg szacunków Ministerstwa Rodziny wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

 • Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała 22 marca przyjęcie wraz z poprawkami rządowego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Nowa metoda hodowli kości z komórek macierzystych ma pozwolić na uzupełnianie nawet dużych ubytków. Polega ona m.in. na składaniu niewielkich fragmentów w implant o większych rozmiarach.

 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i składasz wnioski do Oddziału o refundację składek na ubezpieczenie społeczne pamiętaj że z wnioskiem, który będziesz składać w styczniu za miesiąc grudzień br. należy dołączyć dodatkowy formularz.

 • Szanowni Państwo, z uwagi na pojawiające się pytania, związane z prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów, korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

 • W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi odnośnie zmiany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  stanowiska w sprawie stosowania art. 26b ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tzw. efekt zachęty wykazywany metodą jakościową) uprzejmie informujemy, że podtrzymuje swoje wcześniejsze wyjaśnienia w tej sprawie.

 • W dniu 09 listopada 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz trzeci konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”.
 • W Lublinie w dniu 22 października 2014 roku odbędzie się konferencja pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom tematyki sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich dużego potencjału możliwego do wykorzystania na lokalnym rynku pracy.

 • PFRON zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 roku w Hotelu Qubus w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Orląt Lwowskich 3 w godzinach 10.00 - 15.00

 • W hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w dniu 7 listopada 2014 roku. Będzie to dobra okazja, aby dostrzec potencjał niepełnosprawnych pracowników na lokalnym rynku pracy.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Niewidomych i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zaprasza do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej rezultaty projektu pn. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”.

 • Do marca 2018 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy ma czas na przygotowanie nowego kodeksu. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia takiego samego urlopu dla wszystkich zatrudnionych i zastąpienie tzw. „śmieciówek” nowym typem umowy. O rozważanych propozycjach informuje „Fakt”.

 • Agencje nie mogą już wymieniać się pracownikami, aby omijać 18-miesięczny limit korzystania z ich usług. Muszą też liczyć się z sankcjami do 100 tys. zł. Od dziś obowiązują nowe zasady korzystania z pracy tymczasowej.

 • Sejm uchwalił projekt ustawy dotyczącej elektronizacji i krótszej archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Za jej przyjęciem głosowali posłowie wszystkich klubów.

 • Fundusz był do tej pory nastawiony na gromadzenie i wydawanie pieniędzy. Tymczasem efekty realizowanych programów nie były monitorowaneMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z PFRON prowadzi konsultacje społeczne, których celem ma być zebranie uwag i propozycji zmian w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Pracownik, który będzie chciał dorobić do pensji, będzie musiał założyć własną działalność gospodarczą - taką propozycję przedstawiła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

 • Rezygnacja w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

 • Komisja kodyfikacyjna prawa pracy przedstawi długo wyczekiwany projekt nowego kodeksu pracy. Już wiemy, że prawdziwa rewolucja nastąpi w przepisach dotyczących wypowiadania umów o pracę.

 • Wyjaśniamy kiedy zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 •  Twoja firma działa na pomorskim rynku od 6 do 36 miesięcy
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive