pracodawcy

 • PFRON zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 roku w Hotelu Qubus w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Orląt Lwowskich 3 w godzinach 10.00 - 15.00

 • W hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w dniu 7 listopada 2014 roku. Będzie to dobra okazja, aby dostrzec potencjał niepełnosprawnych pracowników na lokalnym rynku pracy.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Niewidomych i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zaprasza do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej rezultaty projektu pn. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”.

 • Do marca 2018 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy ma czas na przygotowanie nowego kodeksu. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia takiego samego urlopu dla wszystkich zatrudnionych i zastąpienie tzw. „śmieciówek” nowym typem umowy. O rozważanych propozycjach informuje „Fakt”.

 • Agencje nie mogą już wymieniać się pracownikami, aby omijać 18-miesięczny limit korzystania z ich usług. Muszą też liczyć się z sankcjami do 100 tys. zł. Od dziś obowiązują nowe zasady korzystania z pracy tymczasowej.

 • Sejm uchwalił projekt ustawy dotyczącej elektronizacji i krótszej archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Za jej przyjęciem głosowali posłowie wszystkich klubów.

 • Fundusz był do tej pory nastawiony na gromadzenie i wydawanie pieniędzy. Tymczasem efekty realizowanych programów nie były monitorowaneMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z PFRON prowadzi konsultacje społeczne, których celem ma być zebranie uwag i propozycji zmian w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Pracownik, który będzie chciał dorobić do pensji, będzie musiał założyć własną działalność gospodarczą - taką propozycję przedstawiła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

 • Rezygnacja w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

 • Komisja kodyfikacyjna prawa pracy przedstawi długo wyczekiwany projekt nowego kodeksu pracy. Już wiemy, że prawdziwa rewolucja nastąpi w przepisach dotyczących wypowiadania umów o pracę.

 • Wyjaśniamy kiedy zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 •  Twoja firma działa na pomorskim rynku od 6 do 36 miesięcy
 • Wiceszef Ministerstwa Rozwoju Mariusz Haładyj twierdzi, że Konstytucja Biznesu bardzo wzmocni klimat klimat proprzedsiębiorczy w Polsce. Wzrost działalności inwestycyjnej, przedsiębiorczości i dobrobytu Polaków - takie są cele Konstytucji Biznesu, mówi PAP o pakiecie pięciu projektów przyjętym przez rząd.

 • Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia, z których wynika m.in. zakres uprawnień, z jakich może korzystać zatrudniająca go firma. Na orzeczeniach z KRUS, ZUS, czy Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) nie ma symbolu rodzaju niepełnosprawności, jest tylko informacja o stopniu niepełnosprawności.
 • Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę koszty zatrudnienia pracowników są coraz wyższe. W 2018 r. płaca minimalna wzrośnie o 100 zł. Ile wyniosą koszty utrzymania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w 2018 roku?

 • Prawa wszystkich pracowników reguluje kodeks pracy. Jest to podstawa prawna do określenia czasu i organizacji pracy a także wymiaru urlopu przysługującego pracownikom. Jednak w przypadku osób niepełnosprawnych, pracodawca zobowiązany jest do respektowania przywilejów pracownika wyznaczonych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rodzice dzieci w wieku do 10 lat o godzinę krócej w pracy – taki projekt trafił do konsultacji społecznych. Jego celem miałoby być wsparcie rodzin z dziećmi, ale tak naprawdę oznacza on skrócenie tygodnia pracy z 40 do 35 godzin dla tej grupy pracujących.

 • Od września br. systematycznie realizowane są różne kursy zawodowe, skierowane do członków rodzin objętych wsparciem projektowym na podstawie zawartych z rodziną kontraktów rodzinnych.

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 1188.
 • Nusinersen, lek ratujący życie osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) zostanie objęty pełną refundacją w Polsce od 1 stycznia 2019 roku - to decyzja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i zarządu firmy Biogen, twórców leku – poinformowała na swojej stronie Fundacja SMA.

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive