image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

II etap programu „Za życiem”, system wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz kolejne działania podejmowane przez Ministerstwo Rodziny– to główne tematy poruszone podczas spotkania dla prasy w MRPiPS.

W briefingu udział wzięli minister Elżbieta Rafalska, wiceminister Krzysztof Michałkiewicz oraz wiceminister Bartosz Marczuk.

Podczas briefingu zostały omówione najważniejsze zmiany, które mają na celu polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce m.in: reforma systemu orzekania o niepełnosprawności i  wprowadzenie orzekania o niesamodzielności, wzrost świadczeń, opieka dla opiekuna i zwiększenie dostępności turnusów rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

"W drugiej połowie czerwca odbędziemy spotkanie z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Przedstawimy im projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Propozycja ws. zatrudniania wspomaganego będzie dotyczyła wspierania osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. Tu kluczową rolę przy zatrudnieniu będzie pełnił trener pracy, który będzie wraz z doradcą zawodowym, psychologiem, wspierał osobę niepełnosprawną w zdobyciu zatrudnienia" – powiedziała minister Rafalska.

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz zapewnił, że wszystkie zmiany odbywają się w konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Minister Rafalska zwróciła uwagę, że w tym roku zostaną podniesione progi dochodowe w świadczeniach z pomocy społecznej.

"Proponujemy wzrost o 67 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie 14 zł. Oznacza to, że równocześnie zostanie podwyższone świadczenie, bo podnosi się je o taką kwotę, która wynika ze wzrostu kryterium dochodowego" – mówiła minister Rafalska.

Minister podkreśliła, że w nowym okresie zasiłkowym wzrośnie zasiłek opiekuńczy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. "Do tej pory to świadczenie wynosiło 520 zł, w nowym okresie zasiłkowym będzie to wzrost o 100 zł" - mówiła.

Wiceminister  Bartosz Marczuk powiedział, że około miliona osób z  niepełnosprawnościami otrzyma miliard złotych w formie świadczeń ze względu na podwyżki, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego.

źródło: www.mpips.gov.pl

Wpłać online

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive