image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnością oraz gospodarstwa rencistów ubożeją względem średniej wszystkich gospodarstw w Polsce – wynika z badania GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”.

Niestety, wszystkie podane przez Główny Urząd Statystyczny dane potwierdzają tę tezę.

Najniższy w Polsce przeciętny miesięczny dochód na osobę w 2018 r. dotyczył gospodarstw domowych rencistów. Wyniósł on 1355 zł na osobę i był o 20 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej. Utrzymuje się tutaj tendencja wzrostowa, gdyż w 2017 r. był niższy o 18,9 proc.

Również w gospodarstwach rencistów był najwyższy udział wydatków w dochodach (84,2 proc.), mieli oni także najniższą kwotę nadwyżki przeciętnych miesięcznych dochodów nad średnimi wydatkami – 214 zł.

Renciści wydali też relatywnie najwięcej w 2018 r. ze wszystkich gospodarstw na użytkowanie mieszkania lub domu i energię.

Co ciekawe, udział dochodów ze świadczenia wychowawczego 500+ w przeciętnym miesięcznym dochodzie na jedną osobę był najwyższy w gospodarstwach rencistów wychowujących dzieci do 17 roku życia (21,8 proc.).

Różnice rosną
O 15,5 proc. poniżej przeciętnej krajowej kształtował się średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych, które miały w swoim składzie osobę z niepełnosprawnością. W 2017 r. było to poniżej 14,4 proc. przeciętnej krajowej, zatem różnica wzrosła.

W tych gospodarstwach 51,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę stanowiły dochody ze świadczeń społecznych. W gospodarstwach bez osób z niepełnosprawnością było to znacząco mniej – 27,5 proc.

Przeciętne miesieczne wydatki na osobę w gospodarstwach z osobami z niepełnosprawnością były niższe niż przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach ogółem o 14 proc. Tutaj także nastąpił wzrost, gdyż w 2017 r. było to 13,1 proc.

Mieszkania słabiej wyposażone
Rodziny z osobą z niepełnosprawnością były też gorzej wyposażone w przedmioty trwałego użytkowania, szczególnie w urządzenia zaawansowane technologicznie.

„Urządzenie z dostępem do Internetu posiadało 76,9% gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych i 69,4% gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, natomiast smartfon – odpowiednio 69,3% oraz 58,9%. Samochód osobowy posiadało 68,0% gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych i 57,7% gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi” – podaje w raporcie GUS.

Gospodarstwa rencistów dysponowały też najmniejszą przeciętną powierzchnią użytkową mieszkań – 66,3 m2. Tylko u rencistów nie nastąpił wzrost powierzchni użytkowej mieszkania. Natomiast pobierający rentę dysponowali największą powierzchnią użytkową na osobę (40,9 m2), co wiąże się z mniejszą liczbą osób w domu. Gospodarstwa domowe rencistów były też najsłabiej wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne.

Na tle innych gospodarstw renciści najsłabiej subiektywnie oceniali swoją sytuację materialną – 18,1 proc. ocen pozytywnych wobec 14,5 proc. w 2017 r.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Wpłać online

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive