image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

9 stycznia 2020 r. wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., który mówi o tym, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy pobierają rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Dotychczas przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wykluczały taką możliwość. Według nich, świadczenie pielęgnacyjne nie należy się, gdy opiekun osoby z niepełnosprawnością ma przyznaną:

emeryturę, rentę – w tym rodzinną lub socjalną, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”,
specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim jako pierwszy w Polsce wydał 20 lutego 2019 r. orzeczenie, zgodnie z którym osoba otrzymująca najniższą emeryturę, a opiekująca się swoją od urodzenia niepełnosprawną córką, otrzymała świadczenie pielęgnacyjne w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie otrzymywaną „na rękę” emeryturą i wysokością świadczenia.

Wcześniej sądy nie uznawały podobnych skarg, opierając się na argumentacji, że opiekunowie na emeryturze lub rencie mają rekompensatę finansową z tytułu rezygnacji z pracy, a gdyby otrzymali świadczenie pielęgnacyjne, znaleźliby się w lepszej sytuacji niż pozostali.

Sądy po stronie opiekunów
Po sądzie w Gorzowie Wielkopolskim, jego opinię podzielił także sąd w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 137/19). W uzasadnieniu podkreślił on, że świadczenie pielęgnacyjne, gdy wchodziło w życie, wynosiło 420 zł miesięcznie. Było więc niższe niż najniższa w tym czasie renta lub emerytura. Jednak z czasem, gdy wzrastała kwota świadczenia pielęgnacyjnego, sytuacja stała się odwrotna.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2019 r. (sygn. akt I OSK 757/19). Uznał on, że poprzez pozbawienie w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego matki-rencistki, która opiekuje się córką z niepełnosprawnością, naruszona została konstytucyjna zasada równości.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r. (sygn. akt SK 2/17) dotyczy rencistów z tytułu częściowej niezdolności do pracy, którzy będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeśli są opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 r. wynosi 1830 zł miesięcznie

źródlo: www.niepelnosprawni.pl

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Wpłać online

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive