e-EDUKACJA NA TOPIE v. 2.0

Projekt ma na celu zwiększenie e-edukacji starszych osób niepełnosprawnych po 60 roku życia poprzez nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
 
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
 
- szkolenia z zakresu obsługi systemów komputerowych,
- zajęcia indywidualne i grupowe,
- samodzielną pracę i konsultacje  zapewniając uczestnikom maksymalny komfort w procesie edukacyjnym,
- program wideo promujący e-edukację osób starszych,
- podręcznik dla uczestników projektu: "E-edukacja na topie w domu"