Fundacja Progresja

Organizacja pożytku publicznego - KRS 0000378180

Wesprzyj nas...

Pomóż nam pomagać innym.

Przekaż darowiznę1% dla Progresji

21 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022). Podstawą prawną Planu jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.). 

W ciągu 6 lat wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych wzrosły o ponad 100 proc. - z 15 mld do ponad 32 mld zł – wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu opoczyńskiego (Łódzkie). – Jesteśmy rządem współczującym i solidarnym – dodał.

Minister Marlena Maląg wzięła udział w V edycji odbywającego się w Gdyni Forum Wizja Rozwoju. Podczas dwóch dni politycy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych, publicyści i społecznicy dyskutują na temat wyzwań oraz czekających nas i naszą gospodarkę zmian.