Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń, wspólnie z Ministerstwem Finansów proponuje rozwiązanie odpowiadające na potrzeby środowiska pracowników i pracodawców, wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami (OzN). To wspólny sukces Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resortu finansów.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy. To już piąty tydzień z rzędu, kiedy na Radzie Ministrów przedstawiane są efekty prac Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała o zabezpieczeniu 50 mln zł rezerwy z Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zapowiedział z kolei przeznaczenie 770 mln zł na zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Tylko w ubiegłym miesiącu emeryci i renciści, których obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobrali niemal 29,5 tys. elektronicznych wersji legitymacji. W sumie na taką opcję zdecydowało się już prawie 700 tys. osób w całym kraju.

Młodzież będzie uczyła osoby starsze korzystania ze smartfonów i internetu. Rozpoczęliśmy prace nad nowym programem przeciw wykluczeniu cyfrowemu seniorów – powiedziała w poniedziałek w Ostrowie Wlkp. minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Bon senioralny wejdzie w życie w 2026 r.

Już od 1 lipca 2025 wszyscy Polacy mają być objęci wsparciem Centrów Zdrowia Psychicznego. Obecnie działają 132 Centra, które obejmują swoim wsparciem blisko połowę populacji Polski. Nie ma cienia wątpliwości, że reforma zapoczątkowana m.in. przez prof. Jacka Wciórkę i Marka Balickiego to milowe kroki w zmienianiu nie tylko ochrony zdrowia psychicznego, ale też całego systemu ochrony zdrowia – powiedział podczas posiedzenia Komisji Zdrowia 10 kwietnia poseł i psychiatra Włodzisław Giziński.

AviadoBio, firma zajmująca się rozwojem terapii genowych oraz opracowaniem i produkcją leków na zaburzenia neurodegeneracyjne, ogłosiła, że w Polsce poddano leczeniu pierwszego pacjenta w ramach fazy 1/2 otwartego badania klinicznego ASPIRE-FTD oceniającego bezpieczeństwo i wstępną skuteczność zastosowania terapii genowej u osób chorych na otępienie czołowo-skroniowe (FTD) z mutacjami w genie kodującym progranulinę (GRN).

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Większość z nich robi to za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.
Zdjęcia portretowe uśmiechniętych kobiet i mężczyzn oraz napis Twój e-PIT

Drugie posiedzenie Rady ds. kobiet na rynku pracy, które odbyło się w czwartek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poświęcone było tematyce luki płacowej i nierównego traktowania ze względu na płeć. Przed rozpoczęciem dyskusji ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wręczyła powołania nowym członkiniom Rady.

Połączone komisje sejmowe przyjęły we wtorek sprawozdanie na temat projektu o zapewnieniu dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Nowe przepisy mają pomóc np. osobom starszym i z niepełnosprawnościami w korzystaniu m.in. z usług bankowych.