W maju br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. „W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,1 pp. To najniższa stopa bezrobocia, jaką w maju odnotowano od ponad 30 lat” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Dialog pokoleń – społeczeństwo, zdrowie, praca, konsumenci” to tytuł VII Kongresu Gospodarki Senioralnej, który odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w Warszawie. Dziś w Polsce osoby w wieku 50+, których jest już 14,3 mln, stanowią 46 procent dorosłej populacji (18+) i 38 procent całej populacji.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz przedłużenie małego ZUS-u dla mikro przedsiębiorców – to najnowsze rozwiązania skierowane do Polaków. Szczegóły przedstawili w minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz sekretarz stanu w ministerstwie rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Sejm RP przyjął ustawę, wprowadzającą na stałe coroczną wypłatę 14. emerytury. „To nowe rozwiązanie jest wyrazem troski o naszych emerytów, daje im dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwoli im lepiej radzić sobie z codziennymi wydatkami oraz cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rośnie liczba emerytów, którzy decydują się wrócić do aktywności zawodowej. Wśród dorabiających do świadczeń wypłacanych przez ZUS przeważają kobiety. Pod koniec ubiegłego roku w Polsce było 826 tys. osób z przyznanym prawem do emerytury z ZUS, którzy dorabiali, a przez to podlegali ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podczas 76. posiedzenie Sejmu IX kadencji Głosami 445 posłów przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Ustawa zakłada stworzenie nowego świadczenia wspierającego, trafiającego do osób, które poddadzą się procedurze oceny potrzeby wsparcia, jeśli zostanie u nich oceniona na 70 lub więcej punktów w 100-punktowej.

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy, oddaję w Państwa ręce 46. numer Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. W bieżącym wydaniu przedstawiamy Państwu m.in. opracowania młodych ludzi nauki, którzy zostali laureatami XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlep­sze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi”.

Zgodnie z danymi statystycznymi ponad 600 tyś. dzieci i młodzieży w Polsce zmaga się z różnego rodzaju kryzysami psychicznymi. Liczba ta z roku na rok niestety rośnie. Uważa się, że wiele osób mających trudności psychiczne pozostaje wciąż niezdiagnozowana, a tym samym niezaopiekowana.

Od 1 stycznia 2024 roku, co miesiąc, każde dziecko do 18. roku życia będzie otrzymywało 800 zł, zamiast dotychczasowych 500 zł. Rozpoczęcie konsultacji społecznych ustawy zwiększającej świadczenie wychowawcze ogłosili podczas obchodów z okazji Dnia Dziecka z Żabiej Woli premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wprowadzającym czternastą emeryturę już na stałe. Świadczenie otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, a trafi do nich łącznie blisko 12 mld zł.