Zależy nam na tym, by Polacy otrzymywali jak najwyższe świadczenia emerytalne, pozwalające godnie przeżyć jesień życia. Analizujemy różne warianty, rozmawiamy z partnerami społecznymi na temat różnych rozwiązań, również tych, dotyczących oskładkowania umów zlecenia.

Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu, w którym się uczą, żyją, pracują – to jeden z najważniejszych wniosków płynący z dyskusji podczas konferencji „Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, która 9 września 2020 r. odbyła się w Senacie.

1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

Razem z odpowiednią dietą, podawanie odpowiednich szczepów jelitowych bakterii pomaga otyłym dzieciom obniżyć wagę i zwiększyć wrażliwość na insulinę. Bakterie biorą udział w trawieniu, a także pomagają w regulacji apetytu.

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie również wysokość stawki godzinowej do poziomu 18,3 zł. – Dzięki tym podwyżkom dochody gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku o blisko 3 miliardy złotych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To już ponad 7,3 tys. partnerów oferujących zniżki w ponad 29 tys. lokalizacji. Karta cieszy się coraz większym zainteresowaniem – dzisiaj korzysta z niej już milion rodzin.

Blisko 60 proc. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wykorzystuje internet jako rozrywkę i sposób spędzania czasu wolnego, 78 proc. posiada konto na portalu społecznościowym – wynika z badania dotyczącego zjawiska problemowego używania internetu oraz telefonu komórkowego przez uczącą się młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Od 1 września 2020 do 30 listopada renciści i emeryci mogą dorobić do granicy 3517,20 zł brutto. Jest to o 215 zł mniej niż w poprzednim kwartale. Należy pamiętać, że limity nie obowiązują emerytów i rencistów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Osoby młode, wchodzące na rynek pracy tak naprawdę już powinny myśleć o swojej przyszłości po zakończeniu aktywności zawodowej. Pracownicze Plany Kapitałowe są właśnie takim spojrzeniem w przyszłość – mówiła w trakcie dyskusji podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” na realizację projektów zwiększających poziom i jakość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.