PFRON uruchomił Moduły I i II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W związku z zaistnieniem nawałnic, które w ostatnim czasie nawiedziły nasz kraj, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu realizacji Modułu I i Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Czytaj więcej...

Sejm za zmianami dla emerytów z rocznika 1953

Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zakłada, że osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń.

Czytaj więcej...

Pomoc na zakup leków w kwocie bruttow

Wydatki, które nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności, mogą być w całości pokryte z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) – wynika ze stanowiska przedstawionego pracodawcom przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

Czytaj więcej...

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Czytaj więcej...

Od dzisiaj e-usługi systemu SOW dostępne również w najważniejszym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL

Informujemy, że e-usługi realizowane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW zostały opublikowane na witrynie GOV.PL, dzięki zawartemu w maju 2020 roku przez PFRON i Ministerstwo Cyfryzacji porozumieniu w sprawie udostępnienia przez Ministerstwo Cyfryzacji bezpiecznej platformy publikacji i edycji treści GOV.PL.

Czytaj więcej...

Korporacje poznają najwrażliwsze informacje pacjentów

Jedna z największych sieci aptecznych zaczęła masowo profilować pacjentów. Zbierane dane medyczne przekazuje zaś Microsoftowi i Amazonowi. Samorząd aptekarski oraz eksperci od ochrony danych osobowych są oburzeni – czytamy we wtorek w Dzienniku Gazety Prawnej (DGP).

Czytaj więcej...

1,65 mld zł na miejsca opieki dla najmłodszych. Rośnie liczba placówek.

Dzisiaj w Polsce opieką żłobkową objęte jest praktycznie co czwarte dziecko. W porównaniu z rokiem 2015 wskaźnik użłobkowienia wzrósł o 93,5 proc., a liczba miejsc opieki o niemal 100 tys. – Wspieranie rozwoju sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi jest niezwykle ważne. Dzięki temu rodzice mogą lepiej godzić życie rodzinne z zawodowym, nie martwiąc się o to, kto zajmie się ich pociechą.

Czytaj więcej...

Skanowanie 3D może przyspieszyć rozpoznawanie rzadkich chorób genetycznych

Dzięki wykorzystaniu skanera 3D rozpoznawanie rzadkich chorób genetycznych może stać się szybsze, łatwiejsze i tańsze – informuje pismo „Genetics in Medicine”.W przypadku większości dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi właściwa diagnoza stawiana jest dopiero po latach badań i wędrówek od specjalisty do specjalisty, co negatywnie odbija się zarówno na dzieciach, jak i ich rodzicach.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive