1,8 mln – tyle wniosków wpłynęło o świadczenie z programu Rodzina 500 plus na nowy okres rozliczeniowy. Wsparcie przyznano już na blisko 2,4 mln dzieci – to ponad jedna trzecia uprawnionych.

Jedyny w Polsce robot MazorX pomaga operować kręgosłup tarnowskim lekarzom. Zabiegi są przeprowadzane w Klinice Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza, a pierwszą pacjentką była mieszkanka Koszyc Wielkich cierpiąca na zwyrodnienie kręgosłupa.

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego to element  programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Może je uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowy urlop opiekuńczy i możliwość zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – to tylko część rozwiązań przewidzianych w przyjętej w środę przez Sejm nowelizacji Kodeksu Pracy, której projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Tworząc System SOW staramy się aby był jak najbardziej użyteczny i przyjazny. Cały czas pracujemy nad rozwojem Systemu, dodawaniem nowych funkcji, modyfikowaniem istniejących w celu poprawny ich użyteczności. Dlatego stworzyliśmy dodatkową funkcjonalność dla naszego Systemu tzw. Kartotekę Wnioskodawcy -  umożliwiającą łatwiejsze wypełnianie wniosków w SOW przez Wnioskodawców i Realizatorów.

W leczeniu chorób neurologicznych w Polsce, również tych rzadkich, zaszło w ostatnim czasie wiele pozytywnych zmian. O tym co jeszcze wymaga poprawy, w jakich schorzeniach konieczne jest wprowadzenie programów lekowych czy usprawnienie diagnostyki mówi prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przedstawiła w Sejmie informację na temat efektów programów rządowych wspierających samorządy w realizacji zadań na rzecz rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Konsekwencją projektu nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu przemocy , nad którym pracuje obecnie Sejm, byłaby konieczność składania przez osoby z niepełnosprawnościami nowych wniosków o orzeczenia o niepełnosprawności. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk interweniuje w tej sprawie u przewodniczących senackich komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczej.

114,8 proc. – tyle w 2023 r. wynosi wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. To więcej niż wskazywały prognozy. Od 1 marca świadczenia wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 250 zł. Na tegoroczną waloryzację przeznaczone będzie ok. 44,15 mld zł.

W środę w MRiPS odbył się briefing prasowy z udziałem wiceministra Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Doroty Habich - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych, PFRON oraz Tomasza Maruszewskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych, PFRON.