Od początku roku do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawców trafiło ponad 50 skarg od osób z niepełnosprawnościami. W większości dotyczyły one braku przestrzegania przepisów prawa pracy.

Polska Organizacja Turystyczna zainaugurowała kampanię „Polska bez barier”, w której zachęca osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z uroków podróżowania po całej Polsce.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko. – To szereg zmian służących większej ochronie rodziny – mówi Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Wiemy jak ważna jest prosta i przystępna komunikacja, szczególnie w instytucjach państwowych. Dlatego prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz podpisał deklarację na rzecz prostego języka „Prosto i kropka”.

Skorzystaj z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Internet to wirtualna przestrzeń, bez której w chwili obecnej nie wyobrażamy sobie codzienności. Wykorzystujemy go do pracy, nauki, zawierania nowych znajomości, rozrywki, załatwiania rozmaitych spraw, robienia zakupów czy przelewów bankowych.

„Chcemy pracować, nie wegetować!”, „Daj pracę, nie kasę”, „Chcemy godnie żyć” - z tymi hasłami przyszli 19 listopada pod Pałac Prezydencki opiekunowie osób z niepełnosprawnością i ich sojusznicy, którzy domagają się przede wszystkim możliwości łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z zarabianiem.

U osób z niepełnosprawnościami, uzyskujących wykształcenie wyższe, szansa na zatrudnienie wzrasta do prawie 70 proc., a u osób gorzej wykształconych ten odsetek nie przekracza kilkunastu procent – mówił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, której zapisy przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie. Dotyczy ona stworzenia systemu, który m.in. ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dzięki nowemu programowi Dostępne Mieszkanie osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dopłatę do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku