niepełnosprawni

 • Będą kolejne zmiany w świadectwie pracy? Firmy mogą stracić wygodny sposób zwolenienia

  Firmy mogą stracić wygodny sposób na zwolnienia, a pracownicy zyskać więcej szans na znalezienie nowego etatu po rozwiązaniu poprzedniej umowy.
 • Będą obowiązkowe zaświadczenia o szczepieniu dziecka

  Przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły rodzice powinni przedstawiać zaświadczenie potwierdzające wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych – uważa Naczelna Rada Lekarska, która zaapelowała do ministra zdrowia o pojęcie prac legislacyjnych w tej sprawie.

 • Będą wyroby medyczne bez limitu dla ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci

  Ciężko chore i niepełnosprawne dzieci będą miały nielimitowany dostęp do wyrobów medycznych. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które to umożliwią – poinformowało w piątek Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 • Będą wyższe renty z tytułu niezdolności do pracy w 2019 r

  21 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidującą m.in. podniesienie renty z tytułu niezdolności do pracy.

 • Będą zmiany refundacji wyrobów medycznych?

  Nakłady ponoszone przez NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły w ciągu siedmiu lat o 60 proc., podczas gdy koszty świadczeń finansowanych przez Fundusz o 25 proc. – podała w czwartek Najwyższa Izba Kontroli (NIK), wskazując, że NFZ brakowało narzędzi negocjowania cen takich wyrobów.

 • Będą zmiany systemowe?

  Chcemy przedstawić zmiany systemowe w kwestii wsparcia osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby pomoc trafiała szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z najcięższą niepełnosprawnością – powiedział w czwartek, 26 kwietnia, wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk.

 • Będą zmiany w systemie orzekania

  Wyłonieniu grupy osób najbardziej niesamodzielnych i wymagających szczególnego wsparcia ma służyć projektowana przez posłów nowelizacja Ustawy o rehabilitacji, której pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 • Będą zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

  Rząd zajął się projektem zmian dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nowe zapisy muszą wejść w życie, by po zmianach PFRON mógł refundować miejsca pracy niepełnosprawnym.

 • Będą zmiany w zasadach wyrabiania kart parkingowych

  Do 17 marca 2015 r. można zgłaszać uwagi do projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. 3 marca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacje społeczne projektu.

 • Będzie „Wyprawka szkolna” dla uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadgimnazjalnych

  Rząd przyjął program „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z nim dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół ponadgimnazjalnych.

 • Będzie 300 lub 400 zł dodatku do renty?

  W 2016 r. zostaną wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne m.in. dla niektórych rencistów i emerytów – brzmi komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po posiedzeniu rządu, które odbyło się 7 września 2015 r.
 • Będzie dopłata na starego pracownika

  Pracodawca będzie mógł wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która dozna uszczerbku na zdrowiu po podjęciu zatrudnienia, nie tylko gdy nastąpi to dopiero po 1 lipca 2016 r.
 • Będzie jedno orzeczenie? Rząd szykuje reformę orzekania o niepełnosprawności

  Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Ma on przeanalizować funkcjonowanie dotychczasowego systemu i opracować projekt nowej ustawy.
 • Będzie kontynuacja prac nad projektem ustawy

  Sejmowa podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych zajmie się projektem Nowoczesnej, dotyczącym zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zakłada on przyznanie wszystkim opiekunom osób z niepełnosprawnością, zarówno dzieci, jak i dorosłych, jednego świadczenia pielęgnacyjnego, zamiast rozróżnienia świadczenia na pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • Będzie łatwiej na dworcach autobusowych

  Tylne wejście po schodkach do starego autobusu.
  Podróżujące autokarami osoby z niepełnosprawnością otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego czy załadowaniu bagażu - zakłada nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, uchwalona 15 stycznia 2015 r. przez Sejm.
 • Będzie można dorobić do świadczenia pielęgnacyjnego?

  Myślę, że w ciągu najbliższych dni premier ogłosi zmiany we wprowadzonym przed kilkoma laty programie „Za życiem” – powiedział w sobotę, 31 października, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

 • Będzie odrębne finansowanie rehabilitacji dzieci

  Odrębne finansowanie kontraktów dla placówek rehabilitujących dzieci oraz wprowadzenie systemu monitoringu dzieci – to tylko niektóre z szykowanych zmian legislacyjnych, jakie zaprezentowano 29 października 2014 r. w Sejmie podczas konferencji „Prawa Dziecka – Pacjenta”. Zorganizował ją Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia.

 • Będzie prostsze zlecenie na wyroby medyczne

  Ułatwienia w realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz wprowadzenie systemu informatycznego usprawniającego pracę we wszystkich Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych przewiduje projekt nowelizacji, którą w środę 15 maja rekomendowała sejmowa Komisja Zdrowia.

 • Będzie trudniej nabić klienta w butelkę

  Wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta” czy zakaz oferowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom. To tylko niektóre spośród nowych zasad ochrony konsumentów, które obowiązują od 17 kwietnia 2016 r.

 • Będzie więcej czasu na rozliczenie PIT

  Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT - takie rozwiązanie, jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju, zawiera rządowa propozycja tak zwanej tarczy antykryzysowej.