niepełnosprawni

 • Asystent osobisty, opieka wytchnieniowa. Ostatnia szansa na dołączenie do programów edycji 2022

  Do 26 listopada br. trwa nabór wniosków dla organizacji pozarządowych w ramach przyszłorocznej edycji programów Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami oraz Opieka wytchnieniowa. – Wspólnie możemy naprawdę poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. Gorąco zachęcam do składania wniosków – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

  Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? - w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowiązują w zakresie wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP.

 • Badania mammograficzne w powiecie słupskim

  LUXMED DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w Warszawie zachęca do bezpłatnego badania piersi w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek.

 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności za II kwartał 2014


  GUS ogłosił wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za II kwartał 2014 roku. Według danych współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 27,2%, wskaźnik zatrudnienia 22,5%, a stopa bezrobocia 17,4%.
 • Badanie całego ciała i edukacja ułatwiają wczesne wykrycie czerniaka u pacjentów wysokiego ryzyka

  Wśród pacjentów z wysokim rodzinnym ryzykiem czerniaka u tych, którzy przeszli rutynowe badania przesiewowe w kierunku raka skóry i zostali poinformowani o możliwości samodzielnego badania skóry, chorobę rozpoznawano we wcześniejszym stadium – potwierdzają badania.

 • Badanie krwi pozwala wykryć chorobę Alzheimera w najwcześniejszym stadium

  Test wykrywający specyficzne dla choroby Alzheimera białko p-tau217 pozwala przewidzieć tę postać demencji na najwcześniejszym etapie – na wiele lat przed pojawieniem się objawów – informuje pismo „JAMA”.

 • Badanie: szczepienie równocześnie przeciw COVID-19 i grypie jest bezpieczne

  Podawanie szczepionki przeciwko COVID-19 firm Pfizer lub AstraZeneca podczas tej samej wizyty, na której wykonuje się zastrzyk ze szczepionką przeciw grypie jest bezpieczne dla pacjenta – pisze dziennik „The Guardian”, opierający się na badaniach brytyjskich naukowców.

 • Bądźmy wrażliwi na osoby w kryzysie bezdomności

  Osoby pozbawione schronienia w okresie jesienno-zimowym poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. Dla tych, którzy egzystują w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych znaczny spadek temperatur oraz opady śniegu stanowią śmiertelne zagrożenie.

 • Bardzo ważna decyzja Rady Nadzorczej PFRON w sprawie programu „Aktywny Samorząd”, w związku z pandemią!

  Rada Nadzorcza PFRON w obliczu problemów wywołanych pandemią koronawirusa, związanych z realizacją programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w ramach środków finansowych przekazanych samorządom powiatowym w 2019 roku, zdecydowała o możliwości wydłużenia terminu dysponowania limitem środków  PFRON przekazanych w ubiegłym roku, a także wydłużenia terminu  rozliczenia tych środków.

 • Barometr zawodów 2018

  Ukazały się wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania Barometr zawodów. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w najbliższym roku będzie wyglądać zapotrzebowanie na pracowników w badanych zawodach.

 • Będą kary finansowe za brak dostępności dla osób niepełnosprawnych

  Jednostki administracji rządowej i samorządowej będą musiały uzyskać certyfikat potwierdzający, że są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami zdrowotnymi oraz wyznaczyć koordynatora odpowiadającego za dostępność urzędu.

 • Będą kolejne zmiany w świadectwie pracy? Firmy mogą stracić wygodny sposób zwolenienia

  Firmy mogą stracić wygodny sposób na zwolnienia, a pracownicy zyskać więcej szans na znalezienie nowego etatu po rozwiązaniu poprzedniej umowy.
 • Będą obowiązkowe zaświadczenia o szczepieniu dziecka

  Przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły rodzice powinni przedstawiać zaświadczenie potwierdzające wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych – uważa Naczelna Rada Lekarska, która zaapelowała do ministra zdrowia o pojęcie prac legislacyjnych w tej sprawie.

 • Będą rekompensaty dla pracodawców.

  Firmy pozytywnie oceniają przepisy, które mają zrekompensować im zmiany związane z Polskim Ładem. Zwracają jednak uwagę, że przedsiębiorcy będą sami musieli ocenić, czy bardziej korzystny będzie dla nich nowy mechanizm, czy dotychczasowy – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

 • Będą wyroby medyczne bez limitu dla ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci

  Ciężko chore i niepełnosprawne dzieci będą miały nielimitowany dostęp do wyrobów medycznych. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które to umożliwią – poinformowało w piątek Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 • Będą wyższe renty z tytułu niezdolności do pracy w 2019 r

  21 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidującą m.in. podniesienie renty z tytułu niezdolności do pracy.

 • Będą zmiany refundacji wyrobów medycznych?

  Nakłady ponoszone przez NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły w ciągu siedmiu lat o 60 proc., podczas gdy koszty świadczeń finansowanych przez Fundusz o 25 proc. – podała w czwartek Najwyższa Izba Kontroli (NIK), wskazując, że NFZ brakowało narzędzi negocjowania cen takich wyrobów.

 • Będą zmiany systemowe?

  Chcemy przedstawić zmiany systemowe w kwestii wsparcia osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby pomoc trafiała szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z najcięższą niepełnosprawnością – powiedział w czwartek, 26 kwietnia, wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk.

 • Będą zmiany w systemie orzekania

  Wyłonieniu grupy osób najbardziej niesamodzielnych i wymagających szczególnego wsparcia ma służyć projektowana przez posłów nowelizacja Ustawy o rehabilitacji, której pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 • Będą zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

  Rząd zajął się projektem zmian dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nowe zapisy muszą wejść w życie, by po zmianach PFRON mógł refundować miejsca pracy niepełnosprawnym.