niepełnosprawni

 • BEZPŁATNY kurs Pracownik ochrony fizycznej

  Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku  serdecznie zaprasza na kurs.
 • Bezrobocie na koniec 2018 roku

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 roku wyniosła 5,9 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec ubiegłego roku liczba bezrobotnych wyniosła 971,3 tys. osób.

 • Bezrobocie rekordowo niskie

  „6,6% - tyle wyniosło bezrobocie w marcu br. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z lutym. W ubiegłym roku stopa bezrobocia była o 1,4 pkt. proc. wyższa i wynosiła 8%.” – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Bezrobocie we wrześniu najniższe od 30 lat

  Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat.

 • BHP i L4 do lamusa?

  Bezpieczeństwo i higiena pracy i zdrowie to problem nie tylko służb bhp. Od podejścia pracodawców i samych pracowników zależy ich kondycja i życie, a także funkcjonowanie całego zakładu - podkreślano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

 • Biznesowi społecznicy nagrodzeni

  Najlepsze podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Bois den telle – społeczność osób z chorobami rzadkimi i SWAN


  Bois dentelle ” to społeczność składająca się przede wszystkim z osób, którzy posiadają tzw. statut „zespół chorobowy bez nazwy”, czyli SWAN. Do tej społeczności należą również ludzie, o których wiadomo, że najprawdopodobniej lub na pewno są jedynymi zdiagnozowanymi przypadkami medycznymi w Polsce (mogą jednak mieć „swoją kopię” na świecie).
 • Bon szkoleniowy

   


  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zaprasza osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe do skorzystania z bonu szkoleniowego.
 • Bon turystyczny także dla rencistów i emerytów

  Objęcie bonem turystycznym emerytów i rencistów, oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą – przewiduje część poprawek, jakie w czwartek, 2 lipca, Senat zaproponował do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

 • BON we współpracy z organizacjami wypracuje nowe formy wsparcia na rynku

  Nowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, ale także wypracowanie instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy – to zakładane efekty projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

 • Bonifikata w opłacie przekształceniowej. Ministerstwo odpowiada

  Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności.

 • BrainPort - „zobaczyć” świat za pomocą języka

  Po raz pierwszy w Polsce został zaprezentowany BrainPort V-100, innowacyjne urządzenie wspomagające osoby niewidome przez NZOZ OPTIMED podczas konferencji i wystawy REHA For the Blind in Poland, która odbyła się w dniach 3-4 grudnia 2015 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 • Brak środków na dofinansowanie kosztów szkolenia z języka migowego w PFRON


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że środki finansowe w wysokości 1.500 tys. zł przeznaczone w 2014 r. na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się” zostały już rozdysponowane na udzielenie dofinansowania do wniosków złożonych na bieżący rok.
 • Brakuje systemowych rozwiązań odnośnie wsparcia w środowisku otwartym rodziców z niepełnosprawnością

  Rzecznik zwrócił się do do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku systemowych rozwiązań odnośnie wsparcia w środowisku otwartym rodziców z niepełnosprawnością, którzy napotykają na poważne bariery w wykonywaniu funkcji rodzicielskich.

 • Buty zamiast białej laski

  Mimo usuwania kolejnych barier architektonicznych i coraz większej wrażliwości na potrzeby osób niewidomych poruszanie się po mieście wciąż jeszcze bywa dla nich kłopotliwe. Rozwiązaniem, które może im pomóc w codziennym pokonywaniu przeszkód, mogą okazać się specjalne buty – Duspavoni.

 • Cała Polska objęta wsparciem SOW!

  Już wszystkie 380 powiatów w Polsce podpisało porozumienie i wdrożyło System SOW. System SOW został wdrożony w jednostkach samorządu powiatowego w całej Polsce - z radością informujemy, że podpisaliśmy 380 porozumień dotyczących przystąpienia do systemu SOW.

 • Cała Polska w czerwonej strefie

  W piątek rano, 23 października, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 632 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 16 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób. W związku z rosnącą ilością zakażeń i zgonów rząd podjął decyzję o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa.

 • Centrum Integracji Społecznej „Promyk” w Potęgowie ogłasza nabór do projektu

  Centrum Integracji Społecznej „Promyk" w Potęgowie ogłasza nabór do projekt pn. „Działania na rzecz zwiększania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - rozwój Centrum Integracji Społecznej Promyk w Potęgowie"
 • Cewniki hydrofilowe będą refundowane. Zmiana także w limitach cenowych na pieluchomajtki

  Do projektu nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ws. wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wprowadzono m.in. nową pozycję cewników hydrofilowych oraz zaplanowano zwiększenie limitów cenowych na refundowane środki absorpcyjne.

 • Chcę korzystać ze zniżek, ale jak? Karta Dużej Rodziny krok po kroku

  Karta Dużej Rodziny to system zniżek – zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych – z których można korzystać w ok. 24 tys. lokalizacji w całej Polsce. Komu przysługuje i co zrobić, by otrzymać Kartę? Przedstawiamy przewodnik krok po kroku.