niepełnosprawni

 • Będzie „Wyprawka szkolna” dla uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadgimnazjalnych

  Rząd przyjął program „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z nim dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół ponadgimnazjalnych.

 • Będzie 300 lub 400 zł dodatku do renty?

  W 2016 r. zostaną wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne m.in. dla niektórych rencistów i emerytów – brzmi komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po posiedzeniu rządu, które odbyło się 7 września 2015 r.
 • Będzie dopłata na starego pracownika

  Pracodawca będzie mógł wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która dozna uszczerbku na zdrowiu po podjęciu zatrudnienia, nie tylko gdy nastąpi to dopiero po 1 lipca 2016 r.
 • Będzie jedno orzeczenie? Rząd szykuje reformę orzekania o niepełnosprawności

  Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Ma on przeanalizować funkcjonowanie dotychczasowego systemu i opracować projekt nowej ustawy.
 • Będzie kontynuacja prac nad projektem ustawy

  Sejmowa podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych zajmie się projektem Nowoczesnej, dotyczącym zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zakłada on przyznanie wszystkim opiekunom osób z niepełnosprawnością, zarówno dzieci, jak i dorosłych, jednego świadczenia pielęgnacyjnego, zamiast rozróżnienia świadczenia na pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • Będzie łatwiej na dworcach autobusowych

  Tylne wejście po schodkach do starego autobusu.
  Podróżujące autokarami osoby z niepełnosprawnością otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego czy załadowaniu bagażu - zakłada nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, uchwalona 15 stycznia 2015 r. przez Sejm.
 • Będzie można dorobić do świadczenia pielęgnacyjnego?

  Myślę, że w ciągu najbliższych dni premier ogłosi zmiany we wprowadzonym przed kilkoma laty programie „Za życiem” – powiedział w sobotę, 31 października, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

 • Będzie odrębne finansowanie rehabilitacji dzieci

  Odrębne finansowanie kontraktów dla placówek rehabilitujących dzieci oraz wprowadzenie systemu monitoringu dzieci – to tylko niektóre z szykowanych zmian legislacyjnych, jakie zaprezentowano 29 października 2014 r. w Sejmie podczas konferencji „Prawa Dziecka – Pacjenta”. Zorganizował ją Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia.

 • Będzie prostsze zlecenie na wyroby medyczne

  Ułatwienia w realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz wprowadzenie systemu informatycznego usprawniającego pracę we wszystkich Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych przewiduje projekt nowelizacji, którą w środę 15 maja rekomendowała sejmowa Komisja Zdrowia.

 • Będzie trudniej nabić klienta w butelkę

  Wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta” czy zakaz oferowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom. To tylko niektóre spośród nowych zasad ochrony konsumentów, które obowiązują od 17 kwietnia 2016 r.

 • Będzie więcej czasu na rozliczenie PIT

  Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT - takie rozwiązanie, jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju, zawiera rządowa propozycja tak zwanej tarczy antykryzysowej.

 • Będzie zakaz pobierania opłat w szpitalach od rodziców dzieci i opiekunów osób ze znacznym stopniem

  Zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych od rodziców lub opiekunów, przebywających z dzieckiem na oddziale albo z osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

 • Będzie zasiłek dla czekających na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

  Osoby z niepełnosprawnością, które oczekują na wydanie orzeczenia, a uprawnione są do pobierania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej, będą go mogły otrzymać już od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W okresie oczekiwania na orzeczenie przysługiwał im będzie także zasiłek okresowy.
 • Bez maseczki tylko z zaświadczeniem lub dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność

  „Zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa są m.in. osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność” – podało 6 października Ministerstwo Zdrowia na swoim Twitterze.

 • Bezelektrodowe stymulatory serca mniejsze niż kostka cukru

  Najnowsze bezelektrodowe stymulatory serca są mniejsze niż kostka cukru. To wyjątkowo wytrzymała, kosmiczna technologia – twierdzi prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Przemysław Mitkowski.

 • Bezpieczeństwo kluczowe w powrocie do szkoły

  Po wakacjach nauka znów będzie odbywać się stacjonarnie w szkołach. Co to oznacza dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin? Czy w ich wypadku edukacja zdalna zdała egzamin i jakie były dla nich koszty izolacji? Na te pytania odpowiada dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ministerstwo i inspekcja pracy rozmawiają o kontrolach w zakładach pracy

  W czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg spotkała się z zastępcą Głównego Inspektora Pracy Dariuszem Mińkowskim. Tematem rozmowy były kontrole inspektorów pracy dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy.

 • Bezpieczne konto dla rencisty i emeryta

  Opolscy emeryci i renciści są w krajowej czołówce pod względem ubankowienia. Obecnie 79 proc. seniorów w regionie dostaje należności z ZUS przelewem. Grupa klientów ZUS, którzy deklarują odbiór świadczeń na konto, a nie przez listonosza systematycznie rośnie.

 • Bezpieczny pacjent. Nowe narzędzie dla pacjentów z niedosłuchem

  Program „Bezpieczny pacjent” ma na celu budowanie świadomości pacjentów w zakresie zalet przeprowadzania badań profilaktycznych, umożliwienia szybkiej i łatwej lokalizacji akredytowanych gabinetów protetycznych przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS), optymalnego doboru aparatów słuchowych oraz zasad funkcjonowania systemu wsparcia osób niedosłyszących w Polsce.

 • Bezpłatna aplikacja uczy języka migowego

  Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna aplikacja do nauki polskiego języka migowego (PJM) „Migaj z nami: PJM”. Ma ona przede wszystkim upowszechniać edukację w zakresie PJM, ale też pomóc w komunikacji osób słyszących i Głuchych.