niepełnosprawni

 • Zmiany w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PFRON wprowadzone zostały zmiany do programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, których celem jest uproszczenie trybu realizacji programu i wyjście naprzeciw zgłaszanym do PFRON propozycjom ułatwiającym skorzystanie z programu zainteresowanym podmiotom.

 • Zmiany w programie „Za życiem” jeszcze w pierwszym półroczu?

  W perspektywie pierwszego półrocza program „Za życiem” zostanie poszerzony o nowe rozwiązania; potrzebne zmiany legislacyjne są już przygotowane – poinformowała 24 marca minister rodziny Marlena Maląg, podczas debaty z okazji Narodowego Dnia Życia.

 • Zmiany w programie Aktywny Samorząd Moduł II


  Dotyczące Modułu II (dofinansowanie nauki) - od 14.03.2016r. do 30.03.2016 (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

 • Zmiany w programie Aktywny Samorząd Moduł II - dla powiatu słupskiego

  Najważniejsze informacje dotyczące przyjmowania wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku. Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II w roku 2016 następuje.

 • Zmiany w przepisach dotyczących kart parkingowych

  3 czerwca 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej ws. wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. 

 • Zmiany w realizacji programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Dokonując zmiany planu finansowego w 2019 roku, znacząco zwiększył środki finansowe przeznaczone na realizację programu, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb wynikających z wprowadzonych zmian.

 • Zmiany w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia

  Na początku tygodnia posłowie PiS przedstawili projekt ustawy, która w sposób radykalny zmienia charakter Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Według projektu ma on nazywać się Funduszem Solidarnościowym i pokrywać m.in. koszty wypłaty trzynastych emerytur i rent, a także rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych dla rencistów socjalnych.

 • Zmiany w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia. Senatorzy wesprą organizacje

  21 listopada Sejm przyjął projekt ustawy zmianujący Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Fundusz Solidarnościowy, który oprócz finansowania programów wspierających osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów, finansowałby m.in. wypłatę rent socjalnych i trzynastych emerytur.

 • Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

  Od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Do tej pory Polacy złożyli ich już ponad milion. Uwaga, jeszcze w tym roku czekają nas spore zmiany. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt rozporządzenia rozszerzający krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych.

 • Zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności służb mundurowych?


  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który wprowadzałby jedną kategorię niezdolności do pełnienia służby.
 • Zmiany w tarczy antykryzysowej. Pytania i odpowiedzi

  Jakie zmiany zaszły w tarczy antykryzysowej, kto jeszcze uzyskał prawo do wsparcia? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.Tarcza - pytania i odpowiedzi Czy mikroprzedsiębiorca może starać się o pożyczkę, jeśli nie zatrudnia żadnych pracowników?

 • Zmiany w uldze rehabilitacyjnej 2017/2018

  To już pewne. W uldze rehabilitacyjnej zaszły ogromne i pozytywne zmiany. Chodzi o możliwość odliczenia wydatków na psa asystenta, używanie samochodu oraz podniesienie kwoty dochodu jaką może osiągnąć osoba niepełnosprawna.

 • Zmiany w umowach o pracę na czas określony

  Konieczność uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony - zakłada propozycja zmian w prawie pracy. Projekt trafił do senackiej komisji.

 • Zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  Rozszerzenie katalogu osób objętych ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz świadczeń z tym związanych - takie rozwiązanie przewidziano w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Zmiany w zasiłkach w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

  Przedwczoraj Sejm uchwalił, a wczoraj Prezydent RP podpisał ustawę, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego.

 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  Rada Ministrów 24 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
 • Zmiany w związku z „Za Życiem”

  Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów. Nowelizacje niektórych ustaw związane są z realizacją programu „Za życiem”.

 • Zmiany wprowadzane w SOR-ach odczują zarówno pacjenci, jak i personel

  Zmiany wprowadzane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych odczują zarówno pacjenci, jak i personel – ocenia dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsk dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak.

 • Zmiany, które muszą nadejść, ale... czy nadejdą?

  Polityka społeczna to przede wszystkim inwestycja w człowieka – mówiła podczas konferencji z okazji stulecia polskiej polityki społecznej wicepremier ds. społecznych, Beata Szydło. Jak to się ma do osób z niepełnosprawnością? W jaki sposób inwestować w tę grupę, by jakość ich życia rosła w tym samym tempie, jak osób pełnosprawnych?

 • Zmieni się limit uprawniający do opodatkowania w formie ryczałtu

  Od 2017 r. limit przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu zostanie podniesiony z obecnych 150 do 250 tys. euro – wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.