niepełnosprawni

 • Bezrobocie w marcu w dół

  Dobre wiadomości płyną do nas z rynku pracy. W marcu br. odnotowaliśmy spadek stopy bezrobocia – ze wstępnych danych wynika, że wyniosła ona 5,4 proc. W urzędach pracy zarejestrowanych było z kolei o blisko 18 tys. mniej osób niż przed miesiącem.

 • Bezrobocie w sierpniu spadło do 4,8 proc. – to jeszcze lepszy wynik niż wskazywały szacunki!

  Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 4,8 proc. „To jeszcze lepszy wynik niż wskazywały wstępne szacunki. Takich liczb nie widzieliśmy od ponad trzech dekad” – zwraca uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • Bezrobocie w styczniu br. niższe niż prognozowaliśmy

  5,5 proc. wyniosła stopa bezrobocia w styczniu br. według Głównego Urzędu Statystycznego. – Bezrobocie było więc niższe, niż prognozowaliśmy. To bardzo dobra wiadomość – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • Bezrobocie we wrześniu br. niższe niż przed miesiącem

  Dobre wieści z rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła – według szacunków – 5,6 proc. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

 • Bezrobocie we wrześniu najniższe od 30 lat

  Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat.

 • BHP i L4 do lamusa?

  Bezpieczeństwo i higiena pracy i zdrowie to problem nie tylko służb bhp. Od podejścia pracodawców i samych pracowników zależy ich kondycja i życie, a także funkcjonowanie całego zakładu - podkreślano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

 • Biznesowi społecznicy nagrodzeni

  Najlepsze podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Bois den telle – społeczność osób z chorobami rzadkimi i SWAN


  Bois dentelle ” to społeczność składająca się przede wszystkim z osób, którzy posiadają tzw. statut „zespół chorobowy bez nazwy”, czyli SWAN. Do tej społeczności należą również ludzie, o których wiadomo, że najprawdopodobniej lub na pewno są jedynymi zdiagnozowanymi przypadkami medycznymi w Polsce (mogą jednak mieć „swoją kopię” na świecie).
 • Bon szkoleniowy

   


  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zaprasza osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe do skorzystania z bonu szkoleniowego.
 • Bon turystyczny – termin przydatności mija za kilka miesięcy

  To ostatnia jesień i zima na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego. Formuła bezgotówkowego rozliczania się za wypoczynek wyczerpie się za pół roku. Do tej pory rodzice z Opolszczyzny wykorzystali co do złotówki 38 proc. przysługujących im bonów.

 • Bon turystyczny także dla rencistów i emerytów

  Objęcie bonem turystycznym emerytów i rencistów, oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą – przewiduje część poprawek, jakie w czwartek, 2 lipca, Senat zaproponował do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

 • Bon turystyczny został przedłużony

  Pierwotnie termin ważności bonu miał się skończyć w marcu 2022 r. Potem został przedłużony do końca września. Po zmianie przepisów, termin ważności bonu został przedłużony o pół roku. Za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne można więc nim płacić do końca marca 2023 r.

 • BON we współpracy z organizacjami wypracuje nowe formy wsparcia na rynku

  Nowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, ale także wypracowanie instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy – to zakładane efekty projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

 • Bonifikata w opłacie przekształceniowej. Ministerstwo odpowiada

  Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności.

 • BrainPort - „zobaczyć” świat za pomocą języka

  Po raz pierwszy w Polsce został zaprezentowany BrainPort V-100, innowacyjne urządzenie wspomagające osoby niewidome przez NZOZ OPTIMED podczas konferencji i wystawy REHA For the Blind in Poland, która odbyła się w dniach 3-4 grudnia 2015 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 • Brak środków na dofinansowanie kosztów szkolenia z języka migowego w PFRON


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że środki finansowe w wysokości 1.500 tys. zł przeznaczone w 2014 r. na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się” zostały już rozdysponowane na udzielenie dofinansowania do wniosków złożonych na bieżący rok.
 • Brakuje systemowych rozwiązań odnośnie wsparcia w środowisku otwartym rodziców z niepełnosprawnością

  Rzecznik zwrócił się do do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku systemowych rozwiązań odnośnie wsparcia w środowisku otwartym rodziców z niepełnosprawnością, którzy napotykają na poważne bariery w wykonywaniu funkcji rodzicielskich.

 • Budujemy Polskę szczęśliwych rodzin

  W piramidzie potrzeb młodych ludzi pojawiła się polityka mieszkaniowa, stabilna praca, polityka podatkowa, zdrowie, ale także opieka nad dziećmi do lat 3. Odpowiedzią na te potrzeby są rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie i Strategii Demograficznej – mówiła w środę na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • Budżet osobisty – droga do niezależnego życia

  10.11.2022 r. (czwartek) w godz. 09:00-12:00 odbędzie się Konwent Regionalny, pt. „Budżet osobisty – droga do niezależnego życia”.  Wydarzenie będzie przebiegało w formie online na platformie ZOOM.

 • Budżet PFRON w 2022 roku to 6,9 mld zł

  Niestety osoby niepełnosprawne nie mają powodu do radości, bo większość środków trafi do pośredników. Plan finansowy PFRON na rok 2022 zakłada, że wpływy wyniosą 5,3 mld zł wobec 5,1 mld zł w 2021 roku. Dodatkowo Fundusz otrzyma 713 mln zł dotacji z budżetu państwa.