niepełnosprawni

 • Co z placówkami dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną?

  Od lat trwa walka o utworzenie specjalnych placówek dla dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pod petycją „Nie zamykajmy osób z niepełnosprawnościami w czterech ścianach” podpisało się ponad 100 tys. osób, a ona sama została przekazana Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Co zapowiedziała minister Rafalska na pierwszych konsultacjach systemu wsparcia?

  9 lipca, rozpoczęły się regionalne konsultacje systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Spotkania z minister Elżbietą Rafalską odbyły się w Stargardzie i Gorzowie Wlkp. Natomiast w Ostródzie obecny był Podsekretarz Stanu w MRPiPS Marcin Zieleniecki.

 • Coraz bliżej końca profilowania bezrobotnych

  Rezygnacja w całości z przepisów zobowiązujących powiatowe urzędy pracy do ustalania profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

 • Coraz mniejsza luka płacowa

  Różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce są jedne z najniższych w UE. Dobra sytuacja gospodarcza, spadek poziomu bezrobocia wśród kobiet oraz wzrost zatrudnienia kobiet pracujących na pełen etat – to jedne z głównych przyczyn zmniejszającej się luki płacowej pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w Polsce.

 • COVID-19 zwiększa ryzyko depresji i demencji

  Osoby, które przeszły COVID-19 w ostatnich sześciu miesiącach, stały się bardziej podatne na depresję, psychozy, wylewy oraz demencję – stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. O wynikach ich badania poinformował serwis BBC News.

 • Czas skończyć z groszową płacą godzinową

  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania go wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Spod jej ochrony wyjęci są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług.
 • Czternastymi emeryturami komisja sejmowa zajmie się w grudniu lub w styczniu

  Projektem w sprawie czternastych emerytur komisja polityki społecznej i rodziny zajmie się w grudniu lub w styczniu – poinformowała szefowa tej komisji Urszula Rusecka (PiS). Przypomniała, że planowany termin wypłaty czternastek to listopad, więc komisja ma jeszcze czas na rozpatrzenie projektu.

 • Czuć dotyk w protezie - sztuczna ręka jak prawdziwa

  DARPA (amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) pracuje nad stworzeniem protezy dla osób po amputacjach rąk, która pozwoli im znowu doświadczyć zmysłu dotyku. DARPA współpracuje w tym projekcie z licznymi uniwersytetami i laboratoriami.

 • Czy będzie dofinansowanie do zakupu auta?

  Wprowadzenie dofinansowania w wysokości 75 proc. kosztów dostosowania lub nabycia samochodu – taki pomysł przedstawili członkowie Zespołu Parlamentarnego ds. Osób Niepełnosprawnych podczas ostatniego posiedzenia zespołu 24 października. Wtedy odbyła się prezentacja projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

 • Czy osoby z niepełnosprawnością będą miały pierwszeństwo do szczepionek przeciw COVID-19?

  9 listopada amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że szczepionka na COVID-19, nad którą pracuje wraz z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech, ma ponad 90 proc. skuteczności. Być może będzie ona dostępna już w 2021 r.

 • Czy osoby z niepełnosprawnością sensoryczną będą płacić składki audiowizualne?

  Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbiety Kruk o rozważenie zniesienia opłat dla osób niewidomych i niesłyszących w projekcie ustawy o składce audiowizualnej skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 • Czy osoby z niepełnosprawnością tracą pracę przez pandemię?

  2/3 pracodawców biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez PFRON zadeklarowało pogorszenie sytuacji ekonomicznej w związku ze skutkami epidemii COVID-19. Czy przełożyło się to na zwolnienia pracowników z niepełnosprawnością? 

 • Czy Polacy będą się mogli skarżyć do ONZ na dyskryminację

  Możliwość zgłoszenia skargi na Polskę do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych przy ONZ – taką możliwość przewiduje protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W Polsce on jednak nie działa, mimo ratyfikowania Konwencji. Rzecz w tym, że protokół nie jest obowiązkowy.
 • Czy pracujący dostaną 500+ dla osób z niepełnosprawnością?

  Czy dochód z pracy będzie brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenie uzupełniające? Czy można się o nie starać z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności? Czy to zawsze będzie pełna kwota, czyli 500 zł? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnością.

 • Czy reforma orzekania będzie oznaczać weryfikację orzeczeń?

  Należy z całą mocą podkreślić, że reforma orzecznictwa, nad którą kończymy właśnie prace, dotyczy tylko i wyłącznie rozwiązań na przyszłość! – mówiła w wywiadzie udzielonym dziennikowi Fakt prezes ZUS, profesor Gertruda Uscińska.

 • Czy renty i emerytury będą rosnąć wraz ze wzrostem gospodarczym?

  Prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Wtedy rząd zakończy prace nad budżetem na kolejny rok.
 • Czy starający się o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych może stracić rentę?

  Wiele osób obawia się, że wnioskując o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych, stracą rentę. Miałoby się tak stać dlatego, że lekarz orzecznik ZUS wzruszy przy okazji posiadane już orzeczenie o niezdolności do pracy. ZUS nie potwierdza tych informacji.

 • Czy trzeba będzie płacić za wymianę legitymacji na nową?

  Od 1 września br. powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności powinny przyjmować wnioski o wydawanie nowych wzorów legitymacji osobom z niepełnosprawnością. Wystawienie dokumentu jest darmowe, jedynie jego duplikat kosztuje 15 zł.

 • Czy usługi publiczne są dostępne dla wszystkich?

  "Różne potrzeby, równe standardy. Usługi publiczne dostępne dla wszystkich" – to temat konferencji, jaka odbyła się 28 września z udziałem m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza oraz p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Doroty Habich.

 • Czy w 2020 roku będą ulgi w autobusach i pociągach

  Nie zmieni się system ulg dla osób z niepełnosprawnością w autobusach i pociągach w 2020 roku. Parlament przyjął ustawę, która gwarantuje zachowanie obecnych ulg w przyszłym roku. Informację tę potwierdza nam rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.