niepełnosprawni

 • Zmiany, które muszą nadejść, ale... czy nadejdą?

  Polityka społeczna to przede wszystkim inwestycja w człowieka – mówiła podczas konferencji z okazji stulecia polskiej polityki społecznej wicepremier ds. społecznych, Beata Szydło. Jak to się ma do osób z niepełnosprawnością? W jaki sposób inwestować w tę grupę, by jakość ich życia rosła w tym samym tempie, jak osób pełnosprawnych?

 • Zmieni się limit uprawniający do opodatkowania w formie ryczałtu

  Od 2017 r. limit przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu zostanie podniesiony z obecnych 150 do 250 tys. euro – wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
 • Zmienią się kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

  Od 1 listopada 2017 r. zmienią się kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne. W górę pójdą także same kwoty tych świadczeń. Już dziś warto sprawdzić, co się zmieni. Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy – kryteria dochodowe.

 • Zmienia się projekt o mikro ZUS

  Ministerstwo Rozwoju zmienia projekt o tzw. mikro ZUS. Podstawa, od której trzeba będzie płacić daninę na ubezpieczenie społeczne, rośnie z 200 do 600 zł.

 • Zmienią się warunki zatrudnienia w Centrach Integracji Społecznej

  Wyższe świadczenie integracyjne czy bardziej elastyczny czas pracy w Centrach Integracji Społecznej (CIS) – to niektóre zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Zmieniły się granice dorabiania do świadczeń z ZUS

  Od września zmieniły się limity dorabiania dla pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów. Między wrześniem a listopadem będzie można dorobić nieco mniej niż w poprzednich miesiącach. To efekt spadku przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

 • Zmutowany gen odpowiada za schizofrenię?

  Zmutowany gen DISC1 zakłóca prawidłowy rozwój mózgu myszy w krytycznym okresie pierwszego tygodnia po urodzeniu, co może doprowadzić do zaburzeń odpowiadających ludzkiej schizofrenii - informuje „Science”.
 • Znamy skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

  Spotkanie inauguracyjne Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych 8 października w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie inauguracyjne Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Powołania do Rady wręczyli minister Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik.

 • Zniesienie limitu składek na ZUS od 1 stycznia 2019 r.

  Trwają prace w Senacie nad uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, znoszącą górny limitu przychodu, powyżej którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Zniesienie stanu epidemii. Co z orzeczeniami?

  16 maja stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. W związku z tym pojawiło się wiele sprzecznych informacji, dotyczących ważności orzeczeń i przyznawanych na ich podstawie świadczeń. Komunikat wyjaśniający tę kwestię pojawił się na stronie PFRON.

 • Zniżki w ponad 29 tys. lokalizacji

  Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To już ponad 7,3 tys. partnerów oferujących zniżki w ponad 29 tys. lokalizacji. Karta cieszy się coraz większym zainteresowaniem – dzisiaj korzysta z niej już milion rodzin.

 • Zrobiliśmy duży krok naprzód we wsparciu dla niepełnosprawnych

  Jesteśmy w połowie drogi, ale w ostatnim czasie, za rządów PiS, zrobiliśmy duży krok do przodu, jeśli chodzi o wsparcie dla osób niepełnosprawnych - powiedział we wtorek w Łodygowicach (Śląskie) wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

 • Zrównanie kwot zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem?

  Zrównanie kwot zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł) oraz dodatku pielęgnacyjnego (od marca 209,59 zł) kosztowałoby ok. 650 mln zł rocznie. Tak poinformował przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Petycji, która obradowała nad możliwością podniesienia zasiłku.
 • Zrównanie świadczeń opiekunom?

  Poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin to jeden z priorytetów rządu – mówiła do zgromadzonych podczas konsultacji Programu „Za życiem”, 17 maja 2017 r., minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • Zrównanie świadczeń opiekunów i wyższy zasiłek pielęgnacyjny? W Sejmie jest projekt ustawy

  Jedno świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich osób sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, bez względu na jej wiek i czas powstania jej niesprawności, jeśli z tego powodu opiekun rezygnuje z zatrudnienia. To główna teza propozycji Nowoczesnej, dotyczącej nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw.

 • ZUS apeluje do płatników składek. Termin na założenie konta na PUE ZUS mija z końcem grudnia

  Tylko kilka dni zostało na założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od 1 stycznia profil na PUE ZUS będzie obowiązkowy dla wszystkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne.

 • ZUS częściej kontroluje zwolnienia lekarskie

  W pierwszym kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 9,2 mln zł – przekazał we wtorek 7 maja rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Dla porównania w tym samym okresie w 2018 r. kwota wstrzymanych świadczeń chorobowych wyniosła 5,5 mln zł.

 • ZUS daje firmom 75 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy

  Tylko do 30 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. W tym roku ZUS ma dla przedsiębiorców 25 mln więcej niż w latach poprzednich. Pojedynczy projekt może zyskać nawet 500 tys. zł dofinansowania

 • ZUS dostał broń do walki z oszustami

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych może już monitorować masowe wyrejestrowywania pracowników i ponowne ich zgłaszanie do ubezpieczeń. – Celem tej zmiany jest wyposażenie ZUS w narzędzie do skutecznego i szybkiego wykrywania praktyk polegających na fikcyjnym przeniesieniu pracowników do innego podmiotu – wyjaśnia Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP i członek rady nadzorczej ZUS.
 • ZUS i PFRON przeciw wykluczeniu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Fundusz dodatkowo sfinansuje dostosowanie stanowisk pracy w ZUS do potrzeb niepełnosprawnych, co pozwoli Zakładowi zwiększyć zatrudnienie tej grupy osób.