Polska

 • "Bezpieczniki" dla dzieci - filmy edukacyjne

  Jak ciekawie uczyć o elektryczności i bezpieczeństwie? Jak zainteresować uczniów z niepełnosprawnościami zjawiskami fizycznymi z zakresu elektryczności? Jak w ciekawy sposób nauczyć bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych? Z pomocą przychodzi multimedialna platforma online programu „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”. Z wielu materiałów edukacyjnych mogą skorzystać nauczyciele lub rodzice dzieci z niepełnosprawnościami.

 • „Aktywny samorząd” w 2024 roku

  Zarząd Funduszu przyjął dokument pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku. W 2024 roku przewidujemy kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach:
  A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione – z 15%).

 • „Dobry start”. Nabór wniosków do końca listopada

  Jeszcze tylko do 30 listopada 2023 r. rodzice uczniów dzieci, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w tegorocznej edycji programu „Dobry start”. Wnioski można składać drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się na wskazane konto bankowe.

 • 1,5% podatku dla OPP – co zrobić, by środki trafiły do organizacji

  Podatnicy rozliczający PIT mogą przekazać 1,5% swojego podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Aby otrzymać środki z 1,5% podatku OPP powinny zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które tego nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca 2024 r.

 • 100 tysięcy Polaków choruje na nieswoiste zapalenia jelit

  Każdego roku 19 maja na całym świecie obchodzony jest Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit (World IBD Day). To dobra okazja, żeby wesprzeć osoby chore i ich bliskich, zwiększyć społeczną świadomość na temat tych chorób, a także nagłośnić najpilniejsze potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się pacjenci.

 • Aparaty słuchowe dostępne do wypożyczenia w ramach programu pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

  Od 8 grudnia br. można składać wnioski o wypożyczenie aparatów słuchowych w ramach programu pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

 • Badania prenatalne bez ograniczeń wiekowych

  Wszystkie kobiety w ciąży będą miały prawo do badań prenatalnych. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. Jest to kolejny element pakietu dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja”.

 • Bardzo dobre wieści dla blisko 26 milionów Polaków. Rekordowy wzrost na kontach emerytalnych

  Stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS zwiększył się o 521,7 miliarda złotych w wyniku rocznej waloryzacji składek. To większy wzrost niż w zeszłym roku, kiedy wyniósł on ok. 450 miliarda złotych.W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 • Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

  Została uruchomiona platorma Lekarze dla Ukrainy, na której specjaliści oferują bezpłatne konsultacje i telekonsultacje w języku ukraińskim i rosyjskim. Z każdą chwilą dołącza do nas coraz więcej lekarzy. Brawa dla nich oraz dla Telemedi, bez których platforma by nie powstała!

 • Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

  Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.

 • Bezrobocie rejestrowane w lutym 2024 roku – dane wstępne

  Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2024 r., liczona w oparciu o wstępne dane nt. liczby bezrobotnych, wyniosła 5,4% i jest niższa od stopy bezrobocia sprzed roku (tj. z końca lutego 2023 r.) o 0,2 pp. Niższą stopę bezrobocia w lutym zanotowano po raz ostatni w 1990 r.

 • Bezrobocie w Polsce wciąż jednym z najniższych w Unii Europejskiej

  2,9 proc. wyniosła w lutym tego roku stopa bezrobocia w Polsce – poinformował Eurostat. Polska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia – niższe odnotowano tylko w Czechach.

 • Bon turystyczny został przedłużony

  Pierwotnie termin ważności bonu miał się skończyć w marcu 2022 r. Potem został przedłużony do końca września. Po zmianie przepisów, termin ważności bonu został przedłużony o pół roku. Za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne można więc nim płacić do końca marca 2023 r.

 • Centra opiekuńczo-mieszkalne. Trwa nabór wniosków do programu

  Łączenie niezależnego zamieszkiwania ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę to główne zadanie centrów opiekuńczo- mieszkalnych. – Na realizację zadań w ramach trwającego naboru wniosków do programu przeznaczamy w tym roku 30 mln zł – mówi Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

 • Chętni do pracy dostaną pieniądze. Trwa pilotaż nowej formy wsparcia

  Polski Związek Głuchych zaprasza do udziału w pilotażu instrumentu ,,Bon na Strat” nabór do pilotażu trwa do końca września.Celem pilotażu jest przetestowanie instrumentu Bon na start, który został opracowany w ramach projektu, aby sprawdzić jego funkcjonowanie.

 • Do nazwy ministerstwa przywracamy słowo praca, to ważny sygnał

  Nowo powołana na stanowisko Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk spotkała się w siedzibie resortu z dziennikarzami, by opowiedzieć o kierunku działań w najbliższym czasie. – Przywrócenie do nazwy ministerstwa pracy to symboliczny, ale bardzo ważny sygnał, który chciałabym już dziś wysłać do milionów pracujących Polek i Polaków: wasza praca jest doceniana i będzie doceniana – powiedziała ministra.

 • Dzień Praw Rodziny

  Dzień Praw Rodziny był obchodzony 22 października. Został on ustanowiony przez Sejm 21 października 2016 r. Data nie jest przypadkowa – 22 października 1983 r., w piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, na apel Ojca Świętego Stolica Apostolska ogłosiła „Kartę Praw Rodziny”. Dzień Praw Rodziny jest okazją do podkreślenia znaczenia rodziny jako fundamentu rozwoju Polski, a także zaakcentowania potrzeby szczególnej troski o prawa rodzin.

 • Eurostat: Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej

  W marcu br. stopa bezrobocia w Polsce – liczona według metodologii Eurostatu – wyniosła 2,9 proc., plasując nas na pierwszym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia. Taki sam wynik odnotowały Czechy, które w poprzednich miesiącach były liderem rankingu.

 • I Ogólnopolski Zlot Aniołków - spotkanie dla chorych na Zespół Angelmana i ich rodzin

  23 września odbędzie się I Ogólnopolski Zlot Aniołków - spotkanie mające na celu integrację społeczności chorych na zespół Angelmana. Według deklaracji, wydarzenie zgromadzi kilkuset uczestników z różnych stron kraju, którzy wymienią się doświadczeniami w radzeniu sobie z chorobą, a także zbudują więzi i wzajemne relacje

 • Jakie prawa ma tata?

  Pojawienie się na świecie dziecka to dla rodziców początek wyjątkowej przygody. Jakie w związku z tym prawa przysługują świeżo upieczonym tatusiom? Dzień Ojca do doskonała okazja do przypomnienia, jakie prawa mają mężczyźni wychowujący dzieci.