Polska

 • Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

  Została uruchomiona platorma Lekarze dla Ukrainy, na której specjaliści oferują bezpłatne konsultacje i telekonsultacje w języku ukraińskim i rosyjskim. Z każdą chwilą dołącza do nas coraz więcej lekarzy. Brawa dla nich oraz dla Telemedi, bez których platforma by nie powstała!

 • Lista wsparcia/ Перелік допомоги

  Trwa wojna w Ukrainie. Wśród tysięcy uchodźców i uchodźczyń są też dzieci i osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Gdzie i jakie mogą otrzymać wsparcie w Polsce? Tworzymy listę takich miejsc, grup i organizacji na portalu Niepelnosprawni.pl. Lista jest stale aktualizowana. / В Україні триває війна. Серед тисяч біженців є діти, а також люди з особливими потребами. Де і яку допомогу вони можуть отримати в Польщі? Ми створюємо список таких місць, груп та організацій на порталі Niepelnosprawni.pl. Цей список постійно оновлюється.

 • Minister Michał Dworczyk: Jesteśmy solidarni z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie

  Polska okazuje nieustanną pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną. Przygotowaliśmy specjalną ustawę, dzięki której możliwy jest legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację.

 • O sytuacji kobiet i dzieci z Ukrainy

  Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg spotkała się w piątek z Anną Spiegel, Federalną Minister Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. Głównym tematem spotkania była sytuacja kobiet i dzieci z Ukrainy oraz możliwości współpracy w tym obszarze.

 • Przykładowe formy wsparcia w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

  Celem programu PFRON pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 • Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022

  21 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022). Podstawą prawną Planu jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.). 

 • Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy

  Poszukujący zatrudnienia obywatele Ukrainy mogą skorzystać m.in. z dostępnej w ich języku Centralnej Bazy Ofert Pracy, portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524. I nie tylko. Mogą także zarejestrować się w urzędzie pracy. Przedstawiamy najważniejsze informacje, a także przypominamy, o czym warto pamiętać, by nie dać się oszukać.

 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy z podpisem Prezydenta RP

  Prezydent RP Andrzej Duda w sobotę (12 marca br.) podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania wejdą w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

 • W MRiPS powstały dwa sztaby do ewakuacji i rozlokowania w Polsce dzieci z Ukrainy

  W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej powstały dwa sztaby, które zajmą się ewakuacją i ulokowaniem w Polsce dzieci z Ukrainy, w tym z ukraińskich domów dziecka. W Stalowej Woli powstał punkt recepcyjny dla dzieci ewakuowanych z domów dziecka.

 • Ważne informacje dla obywateli Ukrainy

  Pobyt obywatela Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. oraz deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

 • Zatrudnienie w Polsce znalazło już 102 tys. obywateli Ukrainy

  Dzięki rozwiązaniom przyjętym w rządowej specustawie pracę w Polsce znalazło już 102 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość zatrudnionych – 75 proc. – to kobiety.