pracodawcy

 • Dodatkowe wsparcie z PFRON dla poszkodowanych przez nawałnice osób z niepełnosprawnością

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pomoże osobom z niepełnosprawnością, które zostały poszkodowane podczas sierpniowej nawałnicy.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

  W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dla kogo? Na jakich zasadach? Odpowiadamy.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejne dwa tygodnie

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez kolejne dwa tygodnie, do 6 czerwca. Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom z powodu ograniczonego funkcjonowania.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nawet do końca roku szkolnego. Projekt w Sejmie

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 czerwca. Nad takimi przepisami pracuje obecnie Sejm. To dobra wiadomość dla rodziców, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły, bo placówka jest zamknięta z powodu epidemii koronawirusa.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca

  Rodzice dłużej będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 25 czerwca. Nie zmieniają się zasady przyznawania zasiłku – będzie on przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja

  Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 23 maja prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy nie będzie możliwości zapewnienia przez placówkę opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi – poinformowała 6 maja minister rodziny Marlena Maląg.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia

  Ważna informacja dla rodziców. – W związku z aktualną wciąż trudną sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 31 stycznia br. na dotychczas obowiązujących zasadach – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów wydłużony

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 17 stycznia 2021 r. Przypominamy kto i kiedy może z niego skorzystać. Pragnę uspokoić, zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

  Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

 • Dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacja składek - stan zagrożenia epidemicznego i epidemii

  Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii - termin i bezpieczna forma składania dokumentów, o które wzywa Fundusz, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska

  Prezydent Miasta Słupska zaprasza przedsiębiorców oraz osoby niepełnosprawne z terenu miasta Słupska do składania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawne z terenu miasta Słupska zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania wniosków o dofinansowanie w ramach ww zadań.

 • Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – najważniejsze pytania i odpowiedzi

  Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.

 • Dopłaty do pensji z PFRON na razie niezagrożone

  Komisja Europejska (KE) zapowiedziała przedłużenie obowiązywania do końca 2022 r. przepisów, które gwarantują w Polsce dofinansowanie do pensji osób z niepełnosprawnością na dotychczasowych zasadach. Pierwotnie regulacje te miały się zmienić już w przyszłym roku.

 • Dorabianie do świadczenia dopiero po reformie orzekania o niepełnosprawności

  10 marca 2021 odbyło się połączone posiedzenie komisji ds. edukacji i polityki społecznej, na której omawiano zmiany w systemie edukacji specjalnej i włączającej oraz nowego systemu orzekania o niepełnosprawności.

 • Dostępne bankomaty i smartfony.

  Dostęp do internetowego konta banku, komunikatorów czy portali instytucji publicznych to rzeczy niemal niezbędne, by funkcjonować w dzisiejszym świecie.  Dlatego te i inne usługi telekomunikacyjne muszą być dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 • Dostępność plus i nowy program szkolenia psów przewodników

  Rządowy program Dostępność plus to kompleksowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla studentów. Dzisiaj podpisana została umowa, w ramach której osoby niewidome mogą stać się bardziej aktywne w przestrzeni takiej jak Uniwersytet Warszawski czy inne uczelnie w Polsce.

 • Dosypka do EWK – najpierw reforma orzecznictwa i realizacja wyroku TK

  23 października 2018 roku senacka komisja ds. petycji zajmowała się petycją pani Katarzyny Zaremby w sprawie „dosypki” do wcześniejszych emerytur, tzw. EWK. Komisja postanowiła skierować petycję do Marszałka Senatu, a sprawozdawcą będzie pan senator Łukasz Mikołajczyk.

 • Dotacje dla firm, które rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych

  Spore dofinansowanie na projekt dotyczący wzornictwa może uzyskać firma w nowym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szukających finansowego zastrzyku gotówki na zrealizowanie przedsięwzięcia, które pomoże w życiu osobom z ograniczeniami psychofizycznymi.

 • Droga do zatrudnienia

  Zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju głównym problemem polskiego rynku pracy są niewykorzystane zasoby pracy, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, w tym niepełnosprawnych.

 • Duże zmiany w ulgach na PFRON

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zamienić dofinansowanie w refundację wynagrodzenia. Zniesiony ma być obowiązek tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji.