image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

W 2015 roku działało 1266 spółdzielni socjalnych - to dwa razy więcej niż w 2012 roku. Mija właśnie 10 lat od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach socjalnych. 
Przedsiębiorczość społeczna służy integracji społecznej. Podmioty ekonomii społecznej aktywizują grupy szczególnie zagrożone na rynku pracy. Ich rolą jest nie tylko budowanie konkretnych kompetencji zawodowych, ale także kształtowanie aktywnych postaw, kultury pracy i poczucia wpływu na własne życie – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
 
27 kwietnia mija 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. Reguluje ona zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
 
MRPiPS przygotowuje obecnie założenia regulacji prawnej sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Projekt określi definicję ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego, sposób uzyskania jego statusu, katalog podmiotów i usług ekonomii społecznej, kluczowe funkcje oraz usługi wsparcia ekonomii społecznej (m.in. dostęp do dotacji i pożyczek).
 
Zdefiniowanie statusu przedsiębiorstwa społecznego pozwoli m.in. na promocję „marki” przedsiębiorczości społecznej. Dzięki temu będzie ona łatwiej rozpoznawalna przez konsumentów oraz pozostałych uczestników rynku.
 
Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we wszystkich sektorach. Mogą występować np. jako: banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia czy fundacje.
 
W 2012 roku w całym kraju działało 615 spółdzielni socjalnych, w kolejnym roku 936, a w 2014 już 1226.  W 2015 było ich już 1266.
 
Z badań przeprowadzonych w 2014 r. przez Uniwersytet Warszawski wynika, że spółdzielnie zajmują się głównie działalnością usługową. Pozostałe obszary to przede wszystkim edukacja, handel detaliczny, pomoc społeczna oraz działalność sportowo-rekreacyjna. Ponad 50 proc. spółdzielni prowadzi jeden rodzaj działalności, ponad 27 proc. skupia się na dwóch obszarach, a pozostali na 3 i więcej.
 
Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby fizyczne wywodzące się z grup zagrożonych wykluczeniem lub osoby prawne: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne). Do działającej spółdzielni mogą przystąpić osoby z grup wykluczonych, a także inni, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie. Osoby spoza grup wykluczonych nie mogą przekroczyć 50% wszystkich członków. Ci, którzy chcą założyć spółdzielnię lub przystąpić do już istniejącej, mogą skorzystać z dotacji udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy.
 
źródło: www.mpips.gov.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.