image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Pracownik, który przepracował rok po uzyskaniu orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Przysługuje on w pełnym wymiarze, nawet gdy ta rocznica minęła w listopadzie czy grudniu.
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Za ten dzień uważa się datę posiedzenia zespołu orzekającego (datę wydania orzeczenia).
 
Od razu w całości
Pierwszy dodatkowy urlop osoba niepełnosprawna nabywa w całości, nawet jeżeli uzyska do niego prawo dopiero w grudniu danego roku. Wynika to z brzmienia ustawy: „Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności."
 
Dodatkowy uriop udziela się na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. W sprawach nieuregulowanych stosuje się tu przepisy kodeksu pracy. Wyjątek w tym zakresie dotyczy prawa do uzyskania dodatkowych dni wolnych po raz pierwszy.
 
W przeliczeniu na godziny
Urlop wypoczynkowy - również ten dodatkowy - przelicza się na godziny według normy dobowej. Jeśli więc niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma co najmniej 10-letni staż urlopowy, przysługuje mu prawo do 36 dni urlopu, tj. 26 dni zwykłego i 10 dni dodatkowego. W takiej sytuacji, gdy obowiązuje go dobowa norma czasu pracy:
 
8-godzlnna - ma do wykorzystania 288 godzin urlopu rocznie (8 godzin x 36 dni),
7-godzinna - ma do wykorzystania 252 dni urlopu rocznie (7 godzin x 36 dni). Pracownikowi należy udzielić urlopu wypoczynkowego w takim wymiarze godzinowym, jaki miał do przepracowania danego dnia. Jeśli więc miał zaplanowaną pracę 7-godzinną, z puli urlopowej należy mu odjąć 7 godzin (np. 252 godziny - 7 godzin = 245 godzin, które pozostają do wykorzystania).
 
 
źródło: www.popon.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.