image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Sejmowa podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych zajmie się projektem Nowoczesnej, dotyczącym zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zakłada on przyznanie wszystkim opiekunom osób z niepełnosprawnością, zarówno dzieci, jak i dorosłych, jednego świadczenia pielęgnacyjnego, zamiast rozróżnienia świadczenia na pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Projekt podczas sejmowej Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6 lutego 2018 r. zaprezentowała posłanka Nowoczesnej Kornelia Wróblewska. Zakłada on realizację dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który uznał m.in. za niekonstytucyjne rozróżnianie opiekunów osób z niepełnosprawnością w zależności od tego, czy opiekują się oni dziećmi, czy dorosłymi, od czego uzależnia się wysokość i rodzaj pobieranego przez nich świadczenia.

Świadczenie łączone z emeryturą

Projekt Nowoczesnej mówi o przyznaniu wszystkim opiekunom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością jednego świadczenia opiekuńczego, tj. świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli zrezygnowali oni z zatrudnienia na rzecz faktycznej opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne mógłby także otrzymać pobierający emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, rentę socjalną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W ich przypadku świadczenie pielęgnacyjne miałoby wysokość różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobieranej emerytury czy renty.

źródło: www.popon.pl

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.