image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Informujemy, że od 24 czerwca 2019 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2019/2020.

Zarząd PFRON w dniu 18 czerwca 2019 r.:

przyjął zmiany do Procedur realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”,
ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie dla roku szkolnego 2019/2020,
wyznaczył termin naboru wniosków dla roku szkolnego 2019/2020.
Zmiany w procedurach związane są przede wszystkim z koniecznością ich dostosowania do zmian 
w programie wprowadzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Dodatkowo w procedurach wprowadzono m.in.:

mechanizm gwarantujący otrzymanie przez adresata programu środków finansowych za tzw. gotowość (rozdział VII „Zasady finansowania i rozliczania środków PFRON” ust. 14),
możliwość dokonywania (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięć zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów,
wzór „Projektu planu wsparcia” jako załącznik do formularza wniosku.
W roku szkolnym 2019/2020 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane będą od 24 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,
zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.
Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu (Załącznik w sekcji - Dokumenty do pobrania) i procedurami (Załącznik na tej stronie w sekcji - Dokumenty do pobrania) jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie

źródło: www.pfron.org.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.