image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają większe środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) – podkreślił resort rodziny, pracy i polityki społecznej w opublikowanym w poniedziałek, 28 października, komunikacie.

MRPiPS zwraca uwagę, że kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w WTZ rośnie systematycznie od 2015 r.: z 14,796 tys. zł do 18,096 tys. zł w 2019 r. W przypadku ZAZ wysokość dofinansowania podniesiono z 18,5 tys. zł do 22 tys. zł w 2019 r.

„Był to pierwszy wzrost od dekady” – podkreślił resort.

W 2020 r. dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wzrośnie do 20,496 tys. zł, w 2021 r. – do 21,696 tys. zł, a w 2022 r. i w latach następnych – do 22,896 tys. zł.

Od 1 października wzrosła także kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w ZAZ – z 22 tys. zł do 22,75 tys. zł. Od przyszłego roku i w latach następnych wsparcie dla tych placówek wyniesie 25 tys. zł.

„Nieustannie pracujemy nad polepszeniem warunków życia osób niepełnosprawnych oraz zwiększeniem ich aktywizacji zawodowej. Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne to krok w tym kierunku. Osoby niepełnosprawne tylko na tym skorzystają” – podkreślił wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom z niepełnosprawnością niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizowane są dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Z kolei zakłady aktywności zawodowej to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnością uczą się nie tylko wykonywania powierzonych im obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym oraz współpracy z innymi osobami.

Działanie WTZ i ZAZ
Jednostki, które zamierzają utworzyć WTZ, powinny złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek o dofinansowanie z PFRON kosztów utworzenia i działalności WTZ. Do wniosku należy dołączyć m.in. zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników WTZ, plan działalności warsztatu i preliminarze zarówno kosztów utworzenia warsztatu, jak i rocznych kosztów działalności. Maksymalne dofinansowanie z PFRON kosztów tworzenia WTZ wynosi 70 proc. tych kosztów, a kosztów działalności – 90 proc. tych kosztów.

W 2018 r. funkcjonowało 718 warsztatów terapii zajęciowej. Skorzystało z nich 27,5 tys. osób z niepełnosprawnością. Na ich funkcjonowanie z pieniędzy PFRON przeznaczono w ubiegłym roku łącznie 453,5 mln zł – ok. 64 mln zł więcej niż w 2015 r.

Jednostki starające się o utworzenie ZAZ powinny złożyć do marszałka województwa wniosek i zawrzeć umowę o dofinansowanie z funduszy PFRON. Maksymalna kwota dofinansowania do utworzenia ZAZ nie może przekroczyć 65 proc., a dofinansowanie funkcjonowania – 90 proc.

W końcu czerwca tego roku w 118 zakładach aktywności zawodowej pracowało 6,9 tys. osób, z czego 5,3 tys. to osoby z niepełnosprawnością. W 2018 r. PFRON przekazał na tworzenie i funkcjonowanie ZAZ 92,3 mln zł – to wzrost o ponad 11 mln zł w porównaniu do 2015 r.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive