image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Ponad 300 mln zł przeznaczy w sumie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowania 85 projektów, które zwiększą dostępność na uczelniach dla osób z niepełnosprawnościami. Środki przyznano w ramach konkursu „Uczelnia dostępna”.Rozstrzygnięty właśnie konkurs jest jednym z działań w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus".

Celem konkursu jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym – wyjaśniono w komunikacie NCBR.

Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich - Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

„Planowany budżet konkursu wynosił 200 mln zł jednak finalnie – dzięki wysokiej jakości zgłoszonych projektów oraz istotności działań w nich przewidzianych – został zwiększony o ponad 121 mln zł, tak aby wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania otrzymały środki" – czytamy w komunikacie.

W konkursie mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów. Zgłaszane projekty mogły dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując te projekty, uczelnie będą współpracować z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Uczelnie mogły zgłosić swoje projekty w ramach jednej z trzech ścieżek – mini, midi lub maxi, w zależności od stopnia zaawansowania działań na rzecz dostępności oraz od maksymalnej kwoty, o jaką wnioskowały.

Najciekawsze projekty
Projektem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie, a jednocześnie oceniany był w ramach ścieżki midi jest ten zgłoszony przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego celem było stworzenie kompleksowego programu wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry akademickiej. Będzie on realizowany we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją Primo Diagnosis.

W ramach ścieżki mini najwyższą liczbę punktów uzyskał projekt „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”. Z kolei projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał najwyższe dofinansowanie w ścieżce maxi. Pełna lista dofinansowanych projektów są dostępne na stronie internetowej: ncbr.gov.pl.

- Wyłonione projekty (...) umożliwiają wyrównywanie szans w dostępie do studiów i wspierają poprawę jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnościami, a także przyczyniają się do likwidacji barier na uczelni jako miejscu pracy. Jestem w pełni przekonany, że wsparcie oferowane w konkursie przyczyni się do permanentnego stosowania rozwojowych rozwiązań, które będą stanowić inspirację dla kolejnych uczelni do pozytywnych zmian – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśla zaś, że założenia konkursu od początku były przygotowywane w ścisłej współpracy z ekspertami reprezentującymi środowisko osób z niepełnosprawnościami.

- Wyniki konkursu potwierdzają, że to się opłaca. Dzięki temu powstała oferta skrojona do potrzeb uczelni i studentów, pozwalająca na wprowadzenie konkretnych i bardzo potrzebnych zmian zapewniających studentom z niepełnosprawnościami możliwość studiowania. Takie działania chcemy kontynuować w przyszłej perspektywie finansowej – dodaje minister.

Z kolei dyrektora NCBR dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego cieszy ogromne zainteresowanie konkursem i wysoka jakość zgłoszonych projektów.

- Dzięki temu łączna kwota dofinansowania jest wyższa o ponad 100 mln zł od planowanej alokacji – podkreśla.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive