Około milion rencistów i emerytów w 2018 r. otrzymywało rentę lub emeryturę, a jednocześnie było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do 2017 r. nastąpił w tym obszarze wzrost o 4 proc.

Natomiast liczba emerytów i rencistów, którzy pobierali rentę lub emeryturę, a jednocześnie mieli umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a nie umowę o pracę, wyniosła 0,4 mln. W porównaniu do 2017 r. nastąpił wzrost o 5 proc.

GUS donosi, że liczba osób zatrudnionych otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2018 r. wyniosła ok. 1,5 mln. W porównaniu do 2017 r. zmniejszyła się o 3,7 proc.

W tej grupie najwięcej osób pracowało w dziedzinach: handel; naprawa pojazdów samochodowych 404 tys., przetwórstwo przemysłowe 302 tys., budownictwo 220 tys., transport i gospodarka magazynowa 107 tys. oraz administrowanie i działalność wspierająca 100 tys.

Zwiększyła się także liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Wyniosła ona ok. 1,3 mln – wzrost o 8,3 proc. w stosunku do 2017 r.

źródło: www.niepelnosprawni.pl