W związku z waloryzacją emerytur i rent próg dochodowy przy świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych wzrośnie z 1600 do 1700 złotych – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Taką informację podał resort pracy na swoim koncie na Twitterze.

Jak podkreśliła minister, celem podwyższenia progu dochodowego jest to, by nikt nie stracił na waloryzacji rent i emerytur, które wzrosną w tym roku nie mniej niż o 70 złotych. W tej chwili świadczenie uzupełniające w wysokości do 500 zł przysługuje dorosłym osobom posiadającym orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby te albo nie otrzymują świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), albo suma pobieranych świadczeń nie przekracza 1600 zł brutto (np. renta w wysokości 1100 złotych brutto + 500 złotych świadczenia).

Podwyżka automatyczna
Minister Maląg powiedziała, że osoby, które już otrzymują świadczenie dla niesamodzielnych, nie będą musiały składać ponownych wniosków – świadczenie zostanie im podwyższone automatycznie. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto.

Wyższą podwyżkę niż wynikająca z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Wzrosną także najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

- Szukamy takich rozwiązań, żeby osoby które mają najniższe dochody mogły godnie żyć – powiedziała minister Maląg.

Co się wlicza, a co nie?
W razie przekroczenia tego progu świadczenie uzupełniające jest obniżane według zasady „złotówka za złotówkę”. Do tego progu nie wliczają się m.in. dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, renty cywilnoprawne, dodatki (pielęgnacyjny czy kombatancki), alimenty ani też renta rodzinna przyznana dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

źródło: www.niepelnosprawni.pl