Europejski Urząd Statystyczny opublikował raport z badań na temat bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Polska zajmuje w nim trzecie miejsce pod względem najniższego bezrobocia – 3,2 proc. to stopa bezrobocia w listopadzie w 2019 roku.

Według badania wskaźnik bezrobocia w Polsce spadł o 0,6 pkt. proc. od listopada 2018 roku. Wówczas bezrobotnych było prawie 650 tys. osób. Szacuje się, że listopadzie 2019 roku osób bezrobotnych jest o 100 tys. mniej. Analogicznie zmniejszyła się liczba osób młodych bezrobotnych. W listopadzie 2019 roku było ich 118 tys., w porównaniu z listopadem 2018 roku – o 32 tys. mniej.

„Podium” państw z najniższym bezrobociem zajmują:

Czechy (2,2 proc.)
Niemcy (3,1 proc.)
Polska (3,2 proc.)
Ostatnie miejsca zajmują państwa:

Włochy (9,7 proc.)
Hiszpania (14,1 proc.)
na ostatnim miejscu – Grecja (16,8 proc.)
Stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej obecnie wynosi 6,3 proc.

źródło: www.niepelnosprawni.pl