image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Ze wszystkich instrumentów wsparcia, jakie oferuje tarcza antykryzysowa, przedsiębiorcy otrzymali łącznie już blisko 10,5 mld zł. Jest to efekt sześciu tygodni działania specustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.

Jednym z ważniejszych instrumentów wsparcia jest dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy mogą skorzystać z tego instrumentu w przypadku tzw. przestoju ekonomicznego lub w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy.

„Ochrona miejsc pracy jest dla nas jednym z priorytetowych obszarów działania. Na ten cel, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wypłaciliśmy już wsparcie w wysokości ponad 3,2 mld złotych – podsumowuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.  

Pożyczki na bieżące wydatki

Kolejnym instrumentem wsparcia są pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.  Pozwalają one firmom pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków czy kosztów wynajmu lokalu Pożyczka jest niskooprocentowana a jej maksymalna wysokość wynosi 5 tys. zł.  Ponadto na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka może zostać umorzona, pod warunkiem, że wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. 

Od momentu uruchomienia tarczy udzielono już ponad 670,8 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 3,3 mld złotych.

Świadczenie postojowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Z kolei ZUS zajmuje się obsługą wniosków dotyczących świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych i zleceniobiorców.  Do tej pory wypłacono 628 tys. świadczeń postojowych w wysokości ponad 1,2 mld zł.

Wolne od składek ubezpieczeniowych

Drugim narzędziem realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych. Wartość pomocy udzielona z tego instrumentu wsparcia to ok. 1,8 mld zł. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dofinansowanie z funduszy unijnych

Tarcza antykryzysowa oferuje również wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te środki pozwalają m.in. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób niezatrudniających pracowników. Łącznie z tego instrumentu wsparcia wypłacono już ponad 870,9 mln złotych.

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive