image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

ZUS informuje, że od 4 sierpnia 2020 r. wznowi kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Jeśli ktoś otrzymał skierowanie na rehabilitację w systemie stacjonarnym, otrzyma z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą oraz ulotkę.

Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje o wystawionym zleceniu na badanie testowe w kierunku koronawirusa.
 
Jeśli ktoś otrzymał skierowanie na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, nie wykonuje testu w kierunku Covid-19.
 
ZUS przypomina, że:
test jest bezpłatny,
należy go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego,
aktualna lista punktów pobrań jest dostępna w serwisie pacjent.gov.pl,
o wyniku testu poinformuje telefonicznie ośrodek,
warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu.
Środki ochrony osobistej
Na wyjazd należy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę. 
 
Wyjazd możemy zaplanować dopiero gdy ośrodek poinformuje nas o negatywnym wyniku testu. Jeśli ktoś nie może jechać na rehabilitację, powinien poinformować o tym swój oddział ZUS.
 
Jeśli ktoś jest na kwarantannie lub w izolacji lub przebywa z osobą na kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, nie może zgłosić się do ośrodka. 
Kto może skorzystać
Z rehabilitacji można skorzystać w sytuacji zagrożenia utratą zdolności do pracy, ale musi istnieć szansa, że odzyska się ją po wyjeździe rehabilitacyjnym.
 
Należy być także ubezpieczonym w ZUS, pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

źródło: www.gov.pl
 

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.