image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Skierowania, papierowe i elektroniczne, wystawione przed 8 stycznia zachowują ważność – przypomina Ministerstwo Zdrowia. 8 stycznia 2021 roku wszedł w życie obowiązek wystawiania e-skierowań.

Skierowania w postaci elektronicznej są teraz obowiązkowo wystawiane m.in. na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych; leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne; badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Skierowania na inne świadczenia opieki zdrowotnej niż wyżej wymienione powinny być wystawiane na dotychczasowych zasadach, w postaci papierowej. Dotyczy to np. skierowań do uzdrowisk, na świadczenia rehabilitacyjne czy do szpitala psychiatrycznego.

System e-Zdrowia
Wyjątkowo skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej m.in. w sytuacji braku dostępu do Systemu e-Zdrowia np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinetowego lub sieci internetowej, a także podczas wizyty domowej, gdy nie ma możliwości technicznych do wystawienia e-skierowania. Jest to dopuszczalne także w przypadku wystawienia skierowania przez lekarza, pielęgniarkę lub położną z innego państwa członkowskiego UE, tymczasowo i okazjonalnie udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.

MZ wyjaśnia, że podczas obowiązywania stanu epidemii, możliwe jest przedłożenie świadczeniodawcy przez pacjenta podstawowych informacji zawartych w e-skierowaniu oraz klucza dostępu do e-skierowania albo numeru identyfikującego skierowanie albo łącznie kodu dostępu do e-skierowania oraz numeru PESEL. Pacjent może przekazać te dane np. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jednocześnie składając oświadczenie o niedokonaniu zgłoszenia w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego u innego świadczeniodawcy na podstawie tego e-skierowania.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.