image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Minister Zdrowia Andrzej Niedzielski poinformował, że od 18 stycznia uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej będą mogli wrócić do nauki w szkolnych ławkach. Będzie to możliwe jednak w ścisłym reżimie sanitarnym.

Inaczej wygląda sytuacja w placówkach specjalnych. Od 9 listopada 2020 roku wszyscy uczniowie przeszli na zdalny tryb edukacji. Nauka stacjonarna możliwa była m.in. w szkołach specjalnych.

Szkoły specjalne
Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

Ponadto dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły był zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Dlatego też nauczyciele szkół specjalnych, obok nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i  pracowników obsługi administracyjnej szkół mogą wziąć udział w trwających od 11 do stycznia badaniach przesiewowych na obecność SARS-Cov-2.

Obostrzenia w szkole
Powrót najmłodszych uczniów wiąże się jednak z wprowadzeniem szeregu obostrzeń. Na przykład na lekcje mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Oprócz tego rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

Z własnym misiem tylko w szkole specjalnej
Oprócz tego uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) na przykład zabawki.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.