Państwo musi lepiej dbać o potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Jednym z działań, które należy pilnie podjąć, jest znaczące podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i wprowadzenie jego corocznej waloryzacji – wskazuje rzecznik praw dziecka w piśmie do resortu rodziny.

„Uważam, że kwota zasiłku pielęgnacyjnego powinna podlegać corocznej waloryzacji, jak ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualnie obowiązująca wysokość tego zasiłku nie sprosta oczekiwaniom rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy każdego dnia podejmują wysiłek zarówno materialny, jak i fizyczny związany z opieką i stałą rehabilitacją takiego dziecka – zauważa RPD Mikołaj Pawlak w piśmie do minister rodziny Marleny Maląg.

Rzecznik przypomina, że zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku i osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie w wieku powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli powstała ona do ukończenia 21. roku życia. Niestety, obecna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi tylko 215,84 zł miesięcznie.

Brak waloryzacji
Rzecznik wskazuje, że według danych GUS – w ogólnej kwocie świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2019 r. – 5,1 mld zł – 49,2 proc. stanowiły świadczenia opiekuńcze skierowane do osób niepełnosprawnych. W porównaniu z 2018 r. kwota tych świadczeń wzrosła o 17,7 proc.

Jednak świadczenie opiekuńcze – jak zaznacza RPD – nie było podwyższane aż przez 12 lat, a pierwsza waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego nastąpiła dopiero od 1 listopada 2019 r. na mocy rozporządzenia rządu.

Rzecznik podkreśla, że problem dotyczy wielu polskich rodzin, które zmagają się z ogromnym ciężarem wychowywania dziecka z niepełnosprawnością, wymagającego regularnych wizyt u lekarzy specjalistów, systematycznej rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu, specjalistycznego żywienia, jak również środków higieny osobistej.

„Ceny tych dóbr i usług są wysokie, stąd ta nagląca potrzeba zwiększenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty pozwalającej chociaż na częściową rekompensatę środków finansowych przeznaczanych przez rodziców na niezbędne potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami” – pisze Mikołaj Pawlak.

Obowiązki państwa
Rzecznik zwraca też uwagę, że do objęcia dzieci z niepełnosprawnościami szczególną troską i pomocą państwo jest zobowiązane zarówno przez przepisy Konstytucji RP, jak też przez zapisy Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

„Musi podejmować wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na zasadzie równości z innymi dziećmi – podkreśla RPD.

Ministerstwo rodziny ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika.

źródło: www.miepelnosprawni.pl