image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Wśród pacjentów z wysokim rodzinnym ryzykiem czerniaka u tych, którzy przeszli rutynowe badania przesiewowe w kierunku raka skóry i zostali poinformowani o możliwości samodzielnego badania skóry, chorobę rozpoznawano we wcześniejszym stadium – potwierdzają badania.

Ich wyniki publikuje pismo „Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention”.

Badania przesiewowe powierzchni całego ciała w kierunku czerniaka są obecnie rutynowe dla osób z grupy wysokiego ryzyka. Chodzi o członków rodzin skłonnych do zachorowania, sklasyfikowanych jako posiadające co najmniej dwóch krewnych, którzy chorowali na czerniaka, oraz osoby z dziedzicznymi patogennymi wariantami genów. Jednak korzyści z badań przesiewowych w rodzinach ze skłonnością do czerniaka nie zostały wcześniej określone ilościowo.

Czynniki ryzyka
Dr Michael Sargen, dermatolog z National Cancer Institute (NCI) i jego współpracownicy ocenili dane z badania NCI Familial Melanoma Study, które zostało zainicjowane w 1976 r. w celu zbadania dziedzicznych i środowiskowych czynników ryzyka choroby.

- Podczas rekrutacji i kolejnych wizyt osobistych, u uczestników wykonywano badanie całego ciała w kierunku czerniaka, zdjęcia całego ciała ze zbliżeniami potencjalnie problematycznych znamion, edukowano ich na temat pojawienia się tej choroby oraz strategii ochrony skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem ultrafioletowym (UV) – wyjaśnił Sargen.

Uczestnikom badania zalecono również coroczne wizyty kontrolne u lokalnego dermatologa w celu wykonania badań przesiewowych całego ciała.

Aby ocenić powodzenie badania, Sargen i współpracownicy porównali różnice w grubości czerniaka i stadium guza między uczestnikami, u których zdiagnozowano czerniaka przed i po włączeniu do badania (odpowiednio kohorta przed badaniem i kohorta prospektywna).

- Grubość guza, czyli jak głęboko rośnie on pod powierzchnią skóry, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu czerniaka – wyjaśnił Sargen.

Naukowcy porównali również trendy grubości guza między uczestnikami badania a przypadkami w populacji ogólnej, korzystając z danych z Surveillance, Epidemiology oraz rejestrów wyników końcowych (SEER).

W badaniu NCI Familial Melanoma Study odnotowano łącznie 293 przypadków czerniaka, w tym 246 przypadków w kohorcie przed badaniem i 47 przypadków w kohorcie prospektywnej.

Rozległe badania
Uczestnicy wzięli udział w badaniu w latach 1976–2014. 79 530 przypadków przeanalizowanych w rejestrach SEER w latach 1973–2016. W 24 proc. przypadków czerniaka w badaniu NCI Familial Melanoma Study i 8,7 proc. przypadków czerniaka wykrytych w rejestrze SEER brakowało informacji o grubości zmiany i naukowcy przypisali pacjentom brakujące dane.

Sargen i współpracownicy ocenili, czy interwencje w badaniu NCI Familial Melanoma Study wpłynęły na grubość czerniaka i stadium nowotworu w momencie rozpoznania, porównując te cechy między kohortą prospektywną i przed badaniem. Uwzględniając wiek i płeć, osoby w kohorcie prospektywnej miały istotnie cieńsze czerniaki w porównaniu z przypadkami w kohorcie przed badaniem (odpowiednio 0,6 mm w porównaniu z 1,1 mm). Ponadto, przypadki w kohorcie prospektywnej znacznie częściej diagnozowane we wczesnym stadium T1 w porównaniu z przypadkami w kohorcie przed badaniami (odpowiednio 83 i 40 proc.).

Obserwowane trendy
Następnie badacze ocenili, czy zmiany grubości czerniaka w czasie wśród przypadków w badaniu NCI Familial Melanoma Study różniły się od trendów obserwowanych w populacji ogólnej.

- Grubość czerniaka w momencie rozpoznania w Stanach Zjednoczonych zmniejsza się od 1973 r., kiedy zaczęliśmy śledzić takie dane – wyjaśnił Sargen.

Gdy naukowcy porównali obserwowaną grubość guza wśród członków rodzin ze skłonnością do czerniaka z oczekiwaną grubością guza na podstawie ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem wieku, okresu kalendarzowego i płci, stwierdzili, że czerniaki zdiagnozowane po rekrutacji w badaniu NCI Familial Melanoma były cieńsze niż wynikałoby z przewidywań opartych na ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych.

Edukacja kluczowa
- Sugeruje to, że tendencja spadkowa grubości czerniaka obserwowana w populacji ogólnej nie wyjaśnia w pełni zmniejszenia grubości obserwowanego w rodzinach ze skłonnością do czerniaka, a długoterminowy nadzór może pomóc we wcześniejszym rozpoznaniu czerniaka u osób z wysokim zagrożeniem – powiedział Sargen. – Nasze wyniki sugerują, że badania przesiewowe i edukacja w ramach NCI Familial Melanoma Study mogą poprawić wczesne wykrywanie czerniaka w rodzinach ze skłonnością do czerniaka – dodał.

Ograniczenia badania obejmują stosunkowo niewielką próbkę przypadków czerniaka w badaniu NCI Familial Melanoma Study oraz przypisanie uczestnikom brakujących danych dotyczących grubości czerniaka. Dodatkowo, ponieważ było to prospektywne badanie kohortowe, naukowcy nie byli w stanie odróżnić niezależnego efektu każdej interwencji. Jak zaznaczył Sargen, potrzebne są randomizowane badania kontrolne, aby zrozumieć wpływ każdego aspektu interwencji, na przykład badania przesiewowego, edukacji lub strategii ochrony skóry.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.