image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

9 maja mija dokładnie 30 lat od przyjęcia przez Sejm RP ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ten przełomowy dokument stanowił fundament dla tworzonego wówczas systemu wsparcia. Na jego podstawie utworzony został także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwalone w 1991 roku przepisy stworzyły nowatorski, jak na ówczesne czasy i prawodawstwo w tym zakresie, system wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki temu stopniowo zmieniał się sposób patrzenia na osoby niepełnosprawne. Niegdyś traktowano je wyłącznie jako odbiorców pomocy, dziś powszechne jest przekonanie, że mają prawo samodzielnie kierować swoim losem.

Dostrzeganie godności i podmiotowości osób niepełnosprawnych w życiu publicznym jest podstawą i warunkiem prowadzenia działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Od 30 lat jedną z kluczowych ról w tym procesie pełni Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dlatego też, obecny rok jest dla PFRON zarówno czasem jubileuszowego świętowania, jak i podsumowań służących planowaniu i podejmowaniu coraz efektywniejszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych wobec pojawiających się nowych wyzwań trzeciej dekady XXI w.

Na podstawie ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej ustanowiony został także pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Kontynuatorką tej ustawy jest obowiązująca obecnie ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

źródło: www.pfron.org.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.