image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Od 1 stycznia 2022  r. renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy – informuje wiceminister Stanisław Szwed w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

RPO interweniował u Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie osób pobierających rentę socjalną i pracujących. Muszą oni zwracać ZUS-owi pieniądze, gdy przekroczą dopuszczalną kwotę przychodu, mówiąc inaczej wpadną w tzw. „pułapkę rentową”. 

Pracujący renciści socjalni, a więc osoby z niepełnosprawnością, którą nabyły do 18 r. ż. bądź, gdy się uczyły, do 25 r. ż., muszą zwracać do ZUS-u pieniądze, gdy przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

„W związku ze zgłaszanymi postulatami środowisk osób uprawnionych do renty socjalnej, Rada Ministrów postanowiła wnieść do Sejmu RP projekt zawierający między innymi zmianę zasad zawieszania prawa do renty socjalnej. W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (przekazaną do podpisu Prezydenta RP), w której dokonuje się zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w zakresie zasad zawieszania prawa do tego świadczenia” – informuje w odpowiedzi na pismo RPO wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.  

Zasady dla wszystkich takie same
Teraz zasady będą takie same dla rencistów z tytułu niezdolności do pracy, rencistów socjalnych i emerytów.

„W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący do 70% przeciętnego wynagrodzenia, natomiast renta socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2021 r. 7386,10 zł). Przychody w wysokości od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia” – wyjaśnia wiceminister Szwed.  

Obowiązek zgłoszenia 
Tak jak dotąd, pobierający rentę socjalną lub jego przedstawiciel ustawowy będą zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie o okolicznościach powodujących jego zawieszenie lub zmniejszenie jego wysokości. Tryb rozliczania również będzie taki sam, jak w przypadku emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy.

Prezydent podpisał ustawę 19 sierpnia 2021 r. Przepisy dotyczące renty socjalnej wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.