image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Rada Ministrów we wtorek przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Polityka gospodarcza rządu w przyszłym roku będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju. Z przyjętych założeń makroekonomicznych wynika m.in. że:

w 2021 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 7,4 proc., natomiast w 2022 roku wzrośnie o 6,7 proc.
prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2022 roku w gospodarce narodowej wyniesie 5 922 zł.

Prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie miał wpływ na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Mechanizm ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne nie zmienił się od dwóch dekad. Składka na ubezpieczenia społeczne jest ustalana w odniesieniu do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia za prace. Jej wysokość uzależniona jest od podstawy wymiaru składek, a ta – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność – nie może być niższa, niż 60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia lub 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszych dwóch latach jej prowadzenia – bez względu na osiągany przychód z działalności.

Ponadto płatnik składek ma możliwość skorzystania z tzw. małego ZUS+ i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne – od podstawy ustalonej proporcjonalnie do dochodu z działalności gospodarczej, jeśli prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub jest wspólnikiem spółki cywilnej  oraz przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekracza 120 tys. zł.

W przypadku gdy płatnik składek nie jest uprawniony do ulg podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą powiązana jest z wysokością prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia lub z wysokością minimalnego wynagrodzenia na dany rok, stąd wraz z ich wzrostem co roku jest podwyższana. Należy jednak podkreślić, że podstawa wymiaru i wysokość opłacanych składek - rzutują bezpośrednio na wysokość świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, rent rodzinnych, świadczeń z ubezpieczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i świadczeń rehabilitacyjnych.

źródło: www.gov.pl

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.