Niestety osoby niepełnosprawne nie mają powodu do radości, bo większość środków trafi do pośredników. Plan finansowy PFRON na rok 2022 zakłada, że wpływy wyniosą 5,3 mld zł wobec 5,1 mld zł w 2021 roku. Dodatkowo Fundusz otrzyma 713 mln zł dotacji z budżetu państwa.

Na zakup wózków, protez czy warsztaty terapii zajęciowej w ramach algorytmu podziału środków przewidziano 1,56 mld zł, czyli o 111 mln zł więcej. Do organizacji pozarządowych w ramach zadań zleconych trafi 450 mln zł, czyli o 160 mln zł więcej.

Tradycyjnie najwyższy wydatek w planie finansowym funduszu będą stanowić dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Na ten cel zaplanowanych jest 3,6 mld zł, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do 2021 r., w którym na dopłaty jest przewidziane 3,57 mld zł.

Na programy zatwierdzone przez radę nadzorczą PFRON przewidziano 350 mln zł wobec 251 mln zł w 2021. Tego typu programy są najbardziej elastyczną częścią wydatków Funduszu, ale jednocześnie - jak podkreśla gazeta - najmniej przejrzystą i niepodlegającą konsultacjom społecznym. To w ramach tych programów działa, m.in. Aktywny Samorząd.

Zdaniem ekspertów cytowanych przez gazetę zamiast zwiększać budżet na nieprzejrzyste programy rady nadzorczej PFRON, lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie puli pieniędzy w ramach algorytmu podziału środków, dzięki czemu osoby niepełnosprawne dostaną bezpośrednie wsparcie, na które ciągle brakuje środków (turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych).

źródło: www.nie-pelnosprawni.pl