image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Minister Marlena Maląg wzięła udział w V edycji odbywającego się w Gdyni Forum Wizja Rozwoju. Podczas dwóch dni politycy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych, publicyści i społecznicy dyskutują na temat wyzwań oraz czekających nas i naszą gospodarkę zmian.

Minister Marlena Maląg na Forum Wizja Rozwoju
Pierwszy panel, w którym wzięła udział minister Marlena Maląg, został poświęcony problemom demografii i osobom starszym. Jego temat to „Od Srebrnej do Złotej Gospodarki – seniorzy jako społeczno-gospodarczy potencjał kraju”.

Aktywność na wszystkich polach

Kluczem do zachowania do jak najpóźniejszych lat zdrowia, odpowiedniej do wieku kondycji i dobrego samopoczucia jest aktywność na wszystkich polach: fizycznym, intelektualnym i społecznym.  

Od 6 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi konsekwentną i systematyczną politykę prorodzinną, uwzględniającą osoby starsze, aby spełnić te wymagania – mówiła minister Maląg.  W tym celu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tworzy i prowadzi szereg programów. Opieramy je na solidarności międzypokoleniowej, gdyż od naszych seniorów możemy się wiele nauczyć – wyjaśniała minister. 

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny realizuje rządowy program „Senior+”, dzięki któremu w całej Polsce powstają Domy i Kluby Seniora. – Na początku było ich 98, dziś mamy ich 1 100, a w tym roku przybędzie kolejna setka. To miejsca spotkań, wspólnych zajęć i rozmów, aktywnego spędzania czasu – wyjaśniała minister Maląg. Kolejny rządowy  program to „Aktywni+”, skierowany do organizacji pozarządowych. Na te oba programy Ministerstwo przeznacza łącznie 100 mln zł każdego roku.

W przyszłym roku planujemy pilotażowo uruchomić domy międzypokoleniowe, w których spotkają się najstarsi z najmłodszymi – zapowiedziała minister. 

Przypominała doświadczenia z Solidarnościowym Korpusem Wsparcia Seniorów, w który masowo angażują się młodzi ludzie.

Praca albo świadczenie

Bardzo ważna jest również aktywność zawodowa.

Bardzo niska stopa bezrobocia, wynosząca 5,1 proc., tworzy wolną przestrzeń na rynku pracy. Przywrócenie przez Prawo i Sprawiedliwość wieku emerytalnego daje możliwość wyboru: jeśli ktoś czuje się na siłach, może nadal pracować. Zachęca do tego PIT-0 dla seniorów i obniżony z 17 proc. do 12 proc. podatek dochodowy – powiedziała minister Marlena Maląg. Zapewniła równocześnie, że nie ma mowy o podwyższeniu wieku emerytalnego.

Osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydują się na zakończenie kariery zawodowej,  zapewniamy bezpieczeństwo finansowe waloryzując ich świadczenia i wypłacając 13. i 14. emeryturę – podsumowała minister Maląg. 

Rynek pracy przyjazny rodzicom

Taki tytuł miało wystąpienie minister Marleny Maląg podczas pierwszego dnia Forum Wizja Rozwoju. Minister podkreśliła, że w tym miejscu nie można nie mówić o rodzinie, która jest fundamentem silnego państwa i głównym obszarem działań Prawa i Sprawiedliwości.

Konsekwentnie realizujemy prorodzinne programy, na które naszym poprzednikom brakowało pomysłu i środków – mówiła minister. Tylko dzięki rządowemu programowi „Rodzina 500+” od kwietnia 2016 roku do polskich rodzin trafiło już ponad 200 mld zł. Wprowadziliśmy kolejne programy: „Dobry Start”, „Mama 4+”, rozwijamy Program „Maluch+”. 

Budujemy szeroką koalicję na rzecz rodzin, z udziałem rządu, który finansuje działania podejmowane przez samorządy i organizacje pozarządowe, oraz we współpracy z pracodawcami – wyjaśniała minister.

Zmiany w pracy

Przygotowując w Ministerstwie Rodziny „Strategię Demograficzną 2040” przeprowadziliśmy szerokie badania, czego potrzebują młodzi ludzie, by założyć rodzinę – wyjaśniała minister. 

Na pierwszym miejscu znalazła się polityka mieszkaniowa. Dlatego rząd zapewnił gwarancje wkładu własnego na mieszkanie oraz prowadzi, wespół z samorządami, programy mieszkaniowe.

Kolejną ważną rzeczą była opieka nad dzieckiem. Tu pomaga rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie do opieki żłobkowej.

Bardzo istotny jest też przyjazny rodzicom rynek pracy.  

Przy tak niskiej stopie bezrobocia pracodawcy poszukują pracowników, a wiele kobiet po urlopie wychowawczym chciałoby kontynuować karierę zawodową – mówiła minister. 

Ułatwiają to rozwiązania już znajdujące się w kodeksie pracy, dotyczące elastycznych form pracy, a wkrótce zostaną dopisane przepisy regulujące na stałe pracę zdalną, która sprawdziła się w czasie pandemii.

Minister Marlena Maląg dodała też, że stabilności finansowej rodzin sprzyja rosnąca płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa, oraz zwiększające się przeciętne wynagrodzenie.

Rodzinom służą także inwestycje podejmowane przez samorządy, do których w ostatnim czasie trafiło 30 mld zł – podsumowała minister.

źródło: www.gov.pl

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.