image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Rząd zajął się projektem zmian dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nowe zapisy muszą wejść w życie, by po zmianach PFRON mógł refundować miejsca pracy niepełnosprawnym.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Aby zapewnić ciągłość udzielania wsparcia pracodawcom konieczne są nowe zapisy. Zapisy te są wynikiem rozporządzenia Komisji Europejskiej według których należy dostosować określone rodzaje wsparcia do rynku wewnętrznego i polskie ustawodawstwo dostosować do projektu KE.

Z początku rozporządzenie KE budziło niepokój i pracodawcy osób niepełnosprawnych ostrzegali, że będziemy mieli do czynienia ze ograniczeniem kwoty pomocy do 150 mln zł. rocznie, tymczasem zapotrzebowanie PFRON jest kilkakrotnie większe. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych - Jarosław Duda z kolei oświadczył, że takie rozwiązania nie jest do przyjęcia, bo w znacznym stopniu obniżyłby się wskaźnik zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością i poinformował, że udało się wynegocjować lepsze rozwiązania.

Rozporządzenie Komisji nie zawęża osób niepełnosprawnych, na których pracodawca może otrzymać dofinansowanie tylko do tych, którzy byli skierowani z Powiatowych Urzędów Pracy, ani do tych, których zostali niepełnosprawni w okresie zatrudnienia. Teraz pracodawca będzie mógł być dofinansowany przez PFRON na każdego pracownika z niepełnosprawnością.

Zmiany będą też w zakresie zatrudniania pracowników, którzy pomagają osobom niepełnosprawnym w pracy. Teraz pracodawca może liczyć na zwrot kosztów zatrudniania pracownika, który pomaga w zakresie czynności lub komunikowania się się z zatrudnionym niepełnosprawnym, kiedy wejdą w życie nowe przepisy, pracodawca będzie mógł mieć zrefundowane szkolenie w tym zakresie.

Wraz ze zmianami w ustawie powstaną pewne ograniczenia. Obniży się refundacja kosztów szkolenia niepełnosprawnych pracowników z 80% do 70%. Zakłady pracy chronionej będą mogły starać się o zrefundowanie kosztów budowy lub modernizacji jednostek produkcyjnych, a nie wszystkich obiektów.

Nowa ustawa ma wejść w życie do końca 2014 roku, gdyż wtedy mija termin dostosowania polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej.

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.