• MG 9427
 • Krzysztof02
 • Kamila02
 • Krystyna01
 • MG 9268
 • Patryk02
 • MG 9373
 • Gosia00
 • Malgorzata00
 • MG 9357
 • MG 9331
 • MG 9169
 • MG 9344
 • Bartek01
 • Krystian Chojnowski
 • Marcin01
 • Anna01
 • Anna Butrym 2
 • Anna02
 • MG 9442
 • Marcin00
 • Patryk Rozental
 • Grzegorz Butkiewicz 2
 • Katarzyna00
 • Krzysztof01
 • Patryk01
 • MG 9184
 • Bogumila01
 • Anna Rozental
 • Marcin000
 • Bartek02
 • MG 9199
 • Grzegorz Zywicki
 • MG 9351
 • MG 9391
 • Iwona01
 • Anna Butrym 2
 • Anna Rozental
 • Marcin00
 • Patryk02
 • Patryk Rozental
 • Patryk01
 • Bartek02
 • MG 9344
 • MG 9427
 • MG 9351
 • Bogumila01
 • Krzysztof01
 • Marcin000
 • MG 9391
 • Malgorzata00
 • Krystian Chojnowski
 • MG 9184
 • Anna01
 • Krzysztof02
 • MG 9373
 • Marcin01
 • Kamila02
 • Katarzyna00
 • Bartek01
 • MG 9442
 • MG 9169
 • MG 9357
 • Iwona01
 • MG 9199
 • Grzegorz Butkiewicz 2
 • MG 9331
 • Gosia00
 • Grzegorz Zywicki
 • MG 9268
 • Krystyna01
 • Anna02
 • MG 9344
 • Bogumila01
 • Marcin000
 • Iwona01
 • Grzegorz Butkiewicz 2
 • Krystyna01
 • MG 9427
 • MG 9391
 • MG 9199
 • Gosia00
 • MG 9442
 • MG 9169
 • Anna01
 • Krzysztof02
 • Krystian Chojnowski
 • Anna Butrym 2
 • Patryk01
 • MG 9184
 • MG 9357
 • MG 9351
 • MG 9331
 • Bartek01
 • Patryk02
 • Patryk Rozental
 • Marcin01
 • Marcin00
 • MG 9268
 • Kamila02
 • Malgorzata00
 • Anna02
 • MG 9373
 • Anna Rozental
 • Grzegorz Zywicki
 • Katarzyna00
 • Krzysztof01
 • Bartek02
 • Anna02
 • Malgorzata00
 • Krzysztof01
 • Gosia00
 • Krystian Chojnowski
 • MG 9184
 • Marcin01
 • Anna01
 • MG 9442
 • Krystyna01
 • Bogumila01
 • Patryk02
 • MG 9357
 • MG 9391
 • MG 9351
 • Bartek01
 • Iwona01
 • MG 9169
 • MG 9344
 • Marcin000
 • Grzegorz Zywicki
 • MG 9199
 • Krzysztof02
 • MG 9373
 • Patryk Rozental
 • Katarzyna00
 • MG 9268
 • MG 9331
 • Kamila02
 • MG 9427
 • Anna Rozental
 • Bartek02
 • Anna Butrym 2
 • Grzegorz Butkiewicz 2
 • Marcin00
 • Patryk01
Anna Rozental
prezeska fundacji

Poza zarządzaniem organizacją, zajmuję się prowadzeniem kadr i płac oraz pozyskiwaniem środków. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz szkoleń z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań PFRON. Ponadto koordynuję działania Punktów Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.
Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyłam podczas pracy w Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, prowadzonym przez Polski Związek Niewidomych oraz systemie szkoleń specjalistów OION Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2006-2010.
Ukończyłam WHSZ na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie administracją samorządową, jestem absolwentką II Letniej Szkoły Liderów (2008) Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Od 2015 roku pracuję w Słupskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która jest mostem pomiędzy Władzą a organizacjami pozarządowymi. 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patryk Rozental
członek zarządu

Jestem pomysłodawcą i jednym z założycieli fundacji, w latach 2011 - 2012 pełniłem funkcję prezesa zarządu. Obecnie odpowiadam za tworzenie i rozwój działalności gospodarczej Progresji w firmie DGP sp. z o.o., z której zysk przekazywany jest na cele statutowe Fundacji. Wraz z Bartkiem Czyżem odpowiadam za zaplecze informatyczne w naszej organizacji.
Ukończyłem WHSZ na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkołę Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkołę Trenerów SPLOT. Jestem jednym z prowadzących szkolenia z zakresu obsługi systemów informatycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Od roku 2015 jestem członkiem Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Moja przygoda z sektorem pozarządowym rozpoczęła się w styczniu 2006 roku, pracą w Polskim Związku Niewidomych i była kontynuowana w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marcin Startek
starszy specjalista ds. informacji
 
W fundacji zajmuję się tworzeniem stron internetowych oraz wsparciem informatycznym dla organizacji pozarządowych i indywidualnych osób(IWI). Pełnię funkcję Specjalisty ds. informacji.
Ukonczyłem studia  licencjackie na kierunku zarządzanie o specjalności Administracja publiczna i organizacje pozarządowe, jestem technikiem informatyki oraz technikiem prac biurowych. 
Wielokrotnie angażowałem się jako wolontariusz w Gazecie Mówionej oraz w Polskim Związku Niewidomych. Byłem też współorganizatorem "Wystawy sprzętu rehabilitacyjnego". 
 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiktor Sosnowski
radca prawny
 

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Pracował jako sędzia, adwokat i radca prawny w Sądzie Okręgowym i Rejonowym w Słupsku. Obecnie prowadzi prywatną praktykę jako radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2011 roku współpracuje z Fundacją Progresja prowadząc bezpłatne porady dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Justyna Piotrkowicz
psycholog
 

Ukończyła psychologiczne studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna w Warszawie. Naukę kontynuowała na podyplomowych studiach z zakresu psychologii klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dodatkowo ukończyła pierwszy etap szkolenia z zakresu terapii indywidualnej par i rodzin - nurt systemowy WTTS oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego co pozwoliło jej na podejmowanie pracy terapeutycznej i stymulującej z dziećmi. Obecnie dalej szkoli się w zakresie terapii psychodynamicznej (KCP).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Wolskim w Warszawie na Oddziale Dziennym dla Chorych Psychicznie. Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku na Oddziale Dziennym z grupą osób cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Dodatkowo prowadzi prywatną praktykę i pracuje z dziećmi i ich rodzinami (NPPP Praktis).

Dorota Sałach
specjalistka ds informacji i kadr
 

Pracę w Fundacji rozpoczełam w 2018 roku na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej a obecnie jestem specjalistką do spraw informacji i kadr. W 2019 roku ukończyłam kurs na Instruktora Aqua Fitness w Krakowie co umożliwi mi prowadzenie zajęć integracyjnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych na basenie.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku ekonomii o specjalizacji zaawansowanej rachunkowości. Zdobyte wykształcenie umożliwiło mi pracę w Jednostce Wojskowej 1872 Słupsk na stanowisku księgowej od spraw uposażeń i dodatkowych należności w Pionie Głównego Księgowego.
Po dziesięciu latach pracy biurowej zostałam żołnierzem zawodowym jako młodszy operator w tej samej Jednostce.

 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Marzena Strzelecka
asystentka osoby niepełnosprawnej
 

W Fundacji Progresja pracuję od marca 2018 roku.
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja oraz studia magisterskie uzupełniające o kierunku pedagogika.
Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe zawsze wiązało się z pracą z ludźmi potrzebujacymi pomocy.
Pracowałam jako wychowawczyni w Domach Dziecka, jako opiekun osób bezdomnych,pełniłam również funkcję kuratora społecznego.
Zdobyte wykształcenie i umiejętności wykorzystuję w swojej obecnej pracy.

 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Paweł Wasiński
asystent osoby niepełnosprawnej
 

Jestem pracownikiem fundacji, w której zajmuje się osobistą asystą osób niepełnosprawnych w projekcie pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Swoją wiedzę i doświadczenie w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi zdobyłem podczas pracy w słupskim Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza", gdzie w okresie od lipca 2013 roku do stycznia 2019 roku, byłem zatrudniony na stanowisku opiekuna medycznego.
Jestem absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku, posiadam tytuł magistra historii o specjalizacji Współczesne Stosunki Międzynarodowe, ponadto ukończyłem studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwa Narodowego o specjalności Zarządzanie Kryzysowe.

 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Grzegorz Braczkowski
monter informatyk
 

Jestem odpowiedzialny za montaż elementów teleopieki oraz szkolenie z zakresu jej użytkowania. Od lat 90-tych zajmuję się informatyką; swoje doświadczenie zawodowe zdobyłem pracą w wielu firmach informatycznych, gdzie zajmowałem się budową sieci, systemów alarmowych i monitoringu. Ukończyłem szkolenia w MSI, SATEL, zdobyłem uprawnienia SEP, certyfikacje i szkolenia ASUS, LENOVO, IBM, MAXDATA, OKI, HP, i wiele innych.
Prywatnie interesuję się rekonstrukcjami historycznymi czasów Wikingów i Słowian.

 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Iwona Startek
asystentka osoby niepełnosprawnej
 
W Progresji pracuję od marca 2020 roku na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Wielokrotnie angażowałam się jako wolontariuszka w działania fundacji. Od wielu lat zajmuję się opieką nad osobami zależnymi.
 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dołącz do nas!

Chcesz stać się częścią naszego zespołu, skontaktuj się z nami.

Kontakt

Wolontariat

Działalność każdej organizacji zależy od ludzi, którzy ją tworzą i wspierają.
Dlatego bardzo chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które mają czas, chęci i są pełne zapału do działania. Wolontariat umożliwia rozwinięcie wiedzy i umiejętności oraz sprawdzeniu ich w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Wsparcie

Jeżeli chcą Państwo wspomóc finansowo naszą działalność,
prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Progresja"
ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk

Bank BGŻ: 48 2030 0045 1110 0000 0233 7620  Wpłać online